Naujienos

2021 m. spalio 18 d.

      Sveikiname lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoją Dangyrą Paušaitę tapus viena iš 38 veiklos kokybės įsivertinimo mokyklose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, konsultante Lietuvoje ir vienintele Biržų rajone. Konsultantai vykdo įsivertinimo, tobulinimo ir pažangos idėjų sklaidą, į juos gali kreiptis mokyklų atstovai, įsivertinimo grupių nariai, akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos dėl mokyklų veiklos įsivertinimo, tobulinimo, pažangos, kt. vadybiniais klausimais plėtojant mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėjas.
         NŠA parengė konsultantų žemėlapį. Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/…/mokyklu-isivertinimo…/