Naujienos

                   2021 m. spalio 27 d.

  Varžybose, kurios vyko įstaigose, dalyvavo Biržų lopšelių-darželių „Drugelis“, „Genys“, Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyriaus ir Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro ugdytiniai. Varžyboms teisėjavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai. 
   Paspirtukų mergaičių varžybose I-ąją vietą laimėjo Auksė S. iš Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“, II-ąją vietą – Elija P. iš Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“, III-iąją vietą – Saulė V. iš Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyriaus. 
   Paspirtukų berniukų varžybose I-ąją vietą laimėjo Motiejus E. iš Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“, II-ąją vietą – Markas S. iš Biržų lopšelio-darželio „Genys“, III-iąją vietą – Anielius N. iš Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“.
   Dviratukų mergaičių varžybose I-ąją vietą laimėjo Saulė S. iš Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“, II-ąją vietą – Deivilė D. iš Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“, III-iąją vietą – Viltė K. iš Biržų lopšelio-darželio „Genys“.
   Dviratukų berniukų varžybose I-ąją vietą laimėjo Matėjus B. iš Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“, II-ąją vietą – Noelis Š. iš Biržų lopšelio-darželio „Genys“, III-iąją vietą – Naglis G. iš Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro.
   Laimėtojams įteikti diplomai, medaliai, BTVMC mokinių pagaminti nuostabūs saldūs prizai ir lopšelio-darželio padėkos įstaigoms už dalyvavimą varžybose.
   Dėkojame Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams tradicinį bendradarbiavimą!
   Projektą finansavo Lietuvos tautinis Olimpinis komitetas.

                                                                                                          

                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                     Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                                                                                                     direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.

                                                                                                                     įsakymu Nr. V – 55

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EDUKACINIO-OLIMPINIO PROJEKTO „MAŽAIS RATUKAIS OLIMPO LINK“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“ organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų varžybas.

2. Varžybų partneriai: Biržų švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai.

3. Varžybų nuostatos reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, jų organizavimą ir eigą.

Šie nuostatai skelbiami organizatoriaus www.lddrugelis.lt internetiniame puslapyje.

4. Varžybas siūlome organizuoti Biržų švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas. Siekti, kad vaikai ir pedagogai ugdytųsi aktyvaus, sveiko gyvenimo būdo nuostatas ir olimpines vertybes.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus kuo daugiau važinėtis paspirtukais ir dviratukais;

6.2. Mokyti vaikus pagarbos, pastangomis pelnyto džiaugsmo, draugiškumo varžantis tarpusavyje;

6.3. Įtraukti į varžybų organizavimą socialinius partnerius.

III SKYRIUS

DALYVAVIMO SĄLYGOS

7. Dalyviai: Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai ir mokytojai.

8. Varžybos vyks nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 22 d.

9. Švietimo įstaigos, pageidaujančios dalyvauti varžybose iki 2021 m. rugsėjo 24 d. registruojasi SEMI +.

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Įstaiga pareiškusi norą dalyvauti gauna sportinę užduotį: ikimokyklinio amžiaus vaikai važiuoja paspirtuku 40 m, priešmokyklinukai važiuoja dviratuku 50 m. Fiksuojamas individualus laikas. Kiekviena įstaiga savarankiškai pasirenka laiką ir vietą atlikti užduotį ir užpildo protokolą (1 priedas).

11. Vaikų rezultatų protokolą siųsti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams – teisėjams adresu: laimute.slekiene@btvmc.lt

12. Vaikų atliktos užduotys vertinamos individualiai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Renginio organizatoriai ir mokytojai gaus Biržų ŠPT pažymėjimus.

14. Renginio koordinatorė: mokytoja metodininkė Daiva Greviškienė, Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“ tel. +370 685 76202. el.p. akinelis@gmail.com. Konsultantė: Audronė Januševičiūtė, Biržų ŠPT.

PROTOKOLAS (1 priedas)