Jaunimo savanoriška tarnyba (JST)projektas Lietuvoje, kuris siekia prisidėti prie jaunų žmonių aktyvesnio įsitraukimo į darbo rinką. Kokybiškos savanoriškos veiklos metu jauni žmonės įtraukiami į jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias savanoriškas veiklas, kurių metu įgyja asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų.

JST – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje. JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas. 2020 m. JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Jaunimo reikalų departamentas prie LR socialinės ir apsaugos darbo ministerijos pratęsė akreditaciją iki 2023 m. sausio 5 d. Džiugu, kad vėl galėsime suteikti jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų galimybę savanoriškos veiklos metu įgyti jiems svarbių asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, susipažinti su darbu švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. O lopšeliui-darželiui – kurti pridėtinę vertę įgyvendinant jaunimo siūlomas idėjas, bendraujant su vaikais, teikiant pagalbą vaikams ir mokytojams.

Sprendimo lapas dėl akreditacijos

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 02-01A-95, Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ įgijo Kokybės ženklą savanoriškai priimančios organizacijos veiklai vienam ilgalaikiam tarptautiniam savanoriui. Kokybės ženklas galiojo nuo patvirtinimo datos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Jaunimo savanoriškos tarnybos tvarkos aprašas

_________________________________________________________________________ 

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ turi ketverių metų priimančios organizacijos (PO) patirtį.

Nuo 2016 metų lopšelyje-darželyje savanoriavo Biržų „Saulės“ gimnazijos ir Kaštonų pagrindinės mokyklos 9-12 klasių mokiniai.

__________________________________________________________________________

Savanoriaudami lopšelyje-darželyje mokiniai įgyja patirčių kaip įveikti iškilusius iššūkius, gali tobulinti savo įgūdžius, išmokti veiklų, padedančių atrasti sau patinkančią sritį. Savanoriaudami įgyja naujų žinių apie ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo, fizinio ugdymo mokytojo darbą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų informacinio mąstymo, kūrybiškumo, meninių gebėjimų, fizinių galių ugdymą. Savanoriai gali įgyti praktinių gebėjimų vesti (ar padėti vesti) renginį, sukurti skaitmeninę ugdymo priemonę ir kt.

__________________________________________________________________________

SAVANORĖ IŠ VABALNINKO B. SRUOGOS GIMNAZIJOS

2022 m. liepos 1 d.

Lopšelyje-darželyje pradėjo savanoriauti Beata, kuri mokosi Vabalninko B. Sruogos gimnazijoje. Džiaugiamės Beatos sprendimu ir noru pusę metų būti mūsų įstaigos bendruomenės nare, savo gebėjimus panaudoti grupėje su vaikais ir kitose veiklose darželyje. Beatos kuratorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Brigita, turinti patirties dirbant su jaunimu. Tikimės, jog Beata atras naujų savo stipriųjų pusių ir patobulins jau turimas kompetencijas.
 

 

SAVANORIAI – MOKINIAI IŠ BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

2021 m. balandžio 29 d.

   Baigėsi 6 mėnesius trukusi Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių Gabrielės ir Modesto savanorystė lopšelyje-darželyje. Bendradarbiavimas vyko nuotoliniu būdu, tačiau tai nesutrukdė savanorių aktyviam įsitraukimui į įvairias veiklas. Gimnazistai padėjo mokytojams parengti užduotis priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, talkino mokytojoms IT srityje, sukūrė kalėdinį video, pravedė rajoninio šaškių turnyro baigiamąjį renginį. Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir savanorių kuratorės dėkojo Gabrielei ir Modestui už atsakingą, aktyvų ir produktyvų savanoriavimą įstaigoje. Mokytojos perdavė vaikų linkėjimus ir jų sukurtas apyrankes, o direktorius įteikė padėkas ir dovanėles. Linkime Gabrielei ir Modestui sėkmės moksluose, pasiekti išsikeltus tikslus!

2020 m. lapkričio 11 d.

        Nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje nuotoliniu būdu savanoriauja Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniai – Gabrielė ir Modestas. Darželis įsipareigojo kiekvienam savanoriui sudaryti sąlygas 40 val. per mėnesį savanoriškai prasmingai veiklai. Savanorių kuratorės – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva padeda jauniems žmonėms ugdytis kompetencijas. Savanoriai aktyviai įsijungė į virtualių kūrybinių ir sportinių užduočių vaikams kūrimą, padeda mokytojams naudotis žaidimų kūrimo ir kitomis programėlėmis.