Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“                

101_7147
Adresas:  Žemoji g. 9, 41171 Biržai
Telefonas: 8 (450) 31 539
El. paštas:  info@lddrugelis.lt;
Svetainė:  https://www.lddrugelis.lt
Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Lopšelis-darželis įsteigtas ir pradėjo veikti 1983 m. rugsėjo 1 d.
Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Įstaigos juridinio asmens kodas: 290534290
Pagrindinė veiklos paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – dieninė.
Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10,
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2008 m. darželyje įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai”.

Nuo 2011 m. Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ įgyvendinamas respublikinis projektas „Olimpinė karta”.

Nuo 2012 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Gamtosauginių mokyklų programa“ ir 6 metus iš eilės apdovanotas Žaliąja vėliava.

Nuo 2013 m. įgyvendinamas tarptautinis „Mažiau šiukšlių“ kampanijos Wringley Gamtosauginių mokyklų projektas.

Nuo 2013 m. Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ yra pripažintas  Sveikatą stiprinančia mokykla.

Nuo 2015 m. darželis įgijo EST priimančios organizacijos statusą ir nuo 2016 m. rugsėjo  mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn. pagal ERASMUS+ programą dirbo 4 savanoriai.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 02-01A-95 Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ įgijo Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą savanoriškai priimančios organizacijos veiklai vienam ilgalaikiam tarptautiniam savanoriui. 

Jaunimo reikalų agentūros 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 18P-19(5.52E) Biržų lopšeliui-darželiui „Drugelis“ suteikta akreditacija nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2026 m. sausio 18 d. trims savanoriams.