Ikimokyklinis ugdymas teikiamas pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą "Mano vaikystės pasaulis" (pritarta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-63) , patvirtinta Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V – 1 (papildyta ir patvirtinta Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" direktoriaus 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-6 ir 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-71).

 

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.