Ikimokyklinis ugdymas teikiamas pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Esu sveikas, smalsus, išmanus ir kuriantis“ (pritarta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-226) , patvirtinta Biržų lopšelio-darželio “Drugelis” direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V -50 „Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Esu sveikas, smalsus, išmanus ir kuriantis“ patvirtinimo“.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.