Ikimokyklinis ugdymas teikiamas pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Esu sveikas, smalsus, išmanus ir kuriantis“ (pritarta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-226), patvirtinta Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V -50 „Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Esu sveikas, smalsus, išmanus ir kuriantis“ patvirtinimo“.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (nauja redakcija 2021-12-27 Nr. V-2303, TAR, 2021-12-27, Nr. 27091).

Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa

Kompetenciju raidos aprasas

PU bendrosios programos priedas

Priesmokyklinio ugdymo tvarkos aprasas