FINANSINĖS 2015 M. ATASKAITOS I KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. I KETV.

FINANSINĖS 2015 M. ATASKAITOS II KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. II KETV.

FINANSINĖS 2015 M. ATASKAITOS III KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. III KETV.

FINANSINĖS 2015 M. ATASKAITOS IV KETV.

FINANSINĖS 2016 M. ATASKAITOS I KETV.

FINANSINĖS 2016 M. ATASKAITOS II KETV.

FINANSINĖS 2016 M. ATASKAITOS III KETV.

2016 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2017 M. I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2017 M. II KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2017 M. III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ