2019 M. I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2019 M. II KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2019 M. III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2019 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2020 M. I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2020 M. II KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2020 M. III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2020 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2020 M. VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

2021 M. I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2021 M. II KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2021 M. III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2021 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2022 M. I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2022 M. II KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2022 M. III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2022 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2023 M. I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2023 M. II KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYNĖ

2023 M. III KETV. FINANSINE ATSKAITOMYBĖ

2023 M. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ