INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VIRUSINIŲ LIGŲ

2024 m. vasario mėn.

 

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO UGDYMO ĮSTAIGOSE ATŠAUKUS EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ

Rastas_2022-04-29

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMAS NR. V-847 „DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“

Dėl kai kuriu OV pripazinimo netekusiais galios nuo 2022-05-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO ATŠAUKUS EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ

Del COVID valdymo atsaukus ekstremalia situacija

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS

2022 m. balandžio 4 d.

     Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir stebint mažėjančią sveikatos sektoriaus apkrovą nuo 2022 m. balandžio 4 d. (pirmadienio), remiantis operacijų vadovo sprendimu atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti veido kaukes uždarose erdvėse, išskyrus sveikatos, slaugos ir globos įstaigas bei viešąjį transportą.
      Nors kaukių dėvėjimas nebus privalomas, jis išlieka rekomenduojamas uždarose erdvėse, kur nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas.
Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 5 d. tėvai gali palydėti/pasiimti vaikus iš lopšelio-darželio grupių. Prašome įstaigos patalpose palydint/pasiimant vaikus dėvėti veido kaukes.
Lopšelio-darželio direktorius 

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2022 M. KOVO 31 D. SPRENDIMAS  NR. V-672 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO“

SPRENDIMAS NR. V-672 

 

DĖL TESTAVIMO PO TURĖTO DIDELĖS RIZIKOS SĄLYČIO SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA

2022 m. vasario 22 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimu 2022 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. V-351, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose pradedamas rekomenduojamas mokinių testavimas greitaisiais antigeno testais, dar kitaip vadinamais „čiulpinukais“, kuriems naudojami seilių ėminiai.

Ugdymo įstaigoje testavimas organizuojamas po turėto didelės rizikos sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga. Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp ugdymo įstaigos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ir protrūkių skaičių įstaigoje.

Ugdytiniams, turėjusiems kontaktą su sergančiuoju, testavimas savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT) atliekamas pagal šį algoritmą:

GAT iškart po teigiamo COVID-19 ligos atvejo nustatymo + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuoti apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą. Teigiamą rezultatą gavusiam ugdytiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas PGR tyrimo atsakymas arba 7 dienas, jei PGR tyrimas neatliekamas.

Testavime rekomenduojama dalyvauti visiems ugdymo įstaigą lankantiems vaikams, išskyrus asmenis, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų buvo diagnozuota COVID-19 liga (diagnozuota PGR arba antigeno testu).

Nesutikus dalyvauti testavime, Jūsų vaikui saviizoliacija dėl turėto kontakto nebus taikoma.

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio atstovas turi teisę pateikti savo nuomonę užpildant sutikimą ar nesutikimą dėl dalyvavimo testavime. Užpildžius šį sutikimą, mokinio atstovas gali bet kuriuo metu pasitraukti iš testavimo, parašydamas laisvos formos prašymą.

SUTIKIMAS TEVAMS DEL TESTAVIMO

 

Dalijamės Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Testavimas dėl COVID-19 nuo 2021 m. gruodžio 1 d. taps mokamas: kaip reikės testuotis darbuotojams?

https://www.birzai.lt/gyventojams/naujienos/35/testavimas-del-covid-19-nuo-gruodzio-1-d.-taps-mokamas-kaip-reikes-testuotis-darbuotojams:1550

 

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS 2021 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMAS NR. V-88 „DĖL BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ LANKYTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄLYGŲ“

Del lankytojams teikiamu paslaugu salygu

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORIAUS 2021 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMAS NR. V-89 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS IR SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Privalomo periodinio testavimo tvarka

 

 

 

 

 

BIRŽŲ RAJOJO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO – KSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMAS NR. 210-145 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ“

SPRENDIMAS NR. 210-145

Supaprastina informacija kaip elgtis, jeigu ugdymo įstaigoje nustatyta COVID-19 liga ir schema, pagal kurią sprendžiama apie privalomą saviizoliaciją po kontakto su sergančiu

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPALIO 12 D. SPRENDIMAS NR. V-2273 „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS“

Sprendimas 2021-10-12 Nr. V-2273

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SPALIO 6 D. SPRENDIMAS NR. V-2252 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1546 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

sprendimas 2021-10-06 V-2252

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMAS NR. V-2192 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1546 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

sprendimas 2021-09-30_V-2192

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMAS NR. V-2063 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 d. SPRENDIMO Nr. V-1546 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ISTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Gerbiama švietimo bendruomene,

Kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas.
2020 m. gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi. Šioje sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.

Nuo gruodžio 16 d. visas ugdymas, išskyrus kai kurias išimtis, vyks nuotoliniu būdu, tik ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirbs įprastai, jos galės priimti vaikus.
Tačiau rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti priežiūros namuose.
Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų prižiūrėti namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose. 

Rūpinkimės savo vaikais, savo tėvais, galvokime vieni apie kitus, nes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tikiu, kad ne griežta įsakymo raidė, kurią randama būdų apeiti, o visų mūsų sąmoningumas lemia kiekvieno iš mūsų elgesį pandemijos akivaizdoje. 

Suprantu, kad šiuo ypatingu prieškalėdiniu laikotarpiu natūraliai kyla noras pabendrauti, pradžiuginti vaikus Kalėdų Senelio dovanėle ar šventiniu vakaru, tačiau verčiau rinkimės jautrumą ir atsakingumą vieni už kitus – nerenkime šventinių kalėdinių ir naujametinių susibūrimų švietimo įstaigose. Geriausia šių metų padovanota dovana ir džiaugsmas bus išsaugota vaikų, tėvų, senelių ir darbuotojų sveikata.
Kreipiuosi į savivaldybių administracijas ir prašau pagal savo galimybes ir vietos bendruomenių poreikius talkinti švietimo įstaigoms sprendžiant jautrius šiuo periodu klausimus dėl darbo organizavimo, įstaigų aprūpinimo saugos priemonėmis. Taip pat svarbu spręsti dėl pagalbos pradinukus auginantiems medikams ir pareigūnams, darbuotojams, kurie rūpinasi visų mūsų sveikata bei saugumu, sudarant galimybes jų vaikams organizuoti ugdymą ar priežiūrą kasdieniu, t. y. kontaktiniu, būdu.
Švietimo bendruomenės nariai – pirmiausiai mokytojai – yra atsidūrę vienose iš pirmųjų kova su pandemija gretų.
Esu nepaprastai dėkinga už jų darbą. Kaip kas galime – tėvai, mokyklų ir savivaldybių švietimo administracijos – palaikykime juos, neapkraukime nebūtinu darbu. Svarbiausia dabar – visų sutelktumas, pagalba, dėmesys ir rūpestis vienas kitu.

Nuoširdžiai
Jurgita Šiugždinienė
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

INFORMACIJA TĖVELIAMS
Karantinas pratęsiamas iki 2021 sausio 31 dienos. Griežtinamos sąlygos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Ugdymas nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos bus vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus ugdomus vaikus, kurių tėveliai (globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
Karantinas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės sprendimu nuo trečiadienio Lietuvoje bus griežtinami karantino ribojimai. Maksimaliai riboti socialinius kontaktus.
Kaip numatė Vyriausybė, palikti namus rekomenduojama tik tuomet, kai tam yra būtina priežastis, pavyzdžiui, reikia vykti į darbą, prekybos vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą.
Tėvų dėmesiui:
rekomenduojama, kad į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas eitų tik tie vaikai, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei vaikai negali likti namuose, ugdymas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose vykdomas užtikrinant būtinus saugumo reikalavimus.
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
Griežtinamos karantino sąlygos: nauji apribojimai gyventojams
Epidemiologinei situacijai šalyje negerėjant, griežtinamos karantino sąlygos – nuo 2020 m. gruodžio 3 d., viešose vietose bus galima būriuotis ne daugiau kaip po du asmenis, išskyrus šeimos narius. Privaloma laikytis visų nustatytų reikalavimų.

 

 

Informuojame, kad karantinas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 17 dienos, lopšelio-darželio darbas nesikeičia.
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vyksta įprastu, kontaktiniu būdu. Vaikams ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Vaikai gali lankyti tik tą pačią grupę toje pačioje patalpoje, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje. Bendros veiklos kelioms grupėms nėra organizuojamos. Jeigu vaikai naudojasi bendromis patalpomis, pvz., muzikos ar sporto sale, po kiekvienos grupės užsiėmimo patalpos išvėdinamos ir dezinfekuojamos. Vaikai maitinami tik grupės patalpose.

Dėl švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo lopšelyje-darželyje nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMAS NR. V-2592 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ “ PAKEITIMO 

Sprendimas 2020-11-11 NR. V-2592

Informacija tėveliams

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

Nutarimas Nr. 1226