Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus galite pranešti:

Jei savivaldybėje ar jos įstaigose susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti:

  • Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkei, Savivaldybės tarybos narei  

     Irutei Varzienei: ivarziene@gmail.com , +370 621 58 566 

  • Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nariams

  • Biržų rajono savivaldybės merui

  • bendruoju Biržų rajono savivaldybės administracijos el. paštu savivaldybe@birzai.lt

  • palikti pranešimą atsiliepimų dėžutėje Biržų rajono savivaldybės administracijos pirmajame aukšte

Pranešime trumpai ir aiškiai išdėstykite įvykio aplinkybes, nurodykite laiką, vietą, žinomus su aprašoma situacija susijusius asmenis, jų pareigas, žinomus liudytojus. Kartu su pranešimu galite pateikti turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą, Jūsų nuomone, tyrimui reikšmingą informaciją.

Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Norintiems anonimiškai pranešti Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriui apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 8 450 31539 arba parašyti elektroniniu info@lddrugelis.lt.

Pranešimas gali būti teikiamas anonimiškai. Jeigu Pareiškėjas kreipiasi ne anonimiškai, jam pageidaujant, bus teikiamas grįžtamasis ryšys Pareiškėjo nurodytais kontaktais. Tokiu atveju grįžtamasis ryšys teikiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punktas).

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniu planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa

LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos prevencijos tvarkos aprasas