Jei savivaldybėje ar jos įstaigose susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti:

  •   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
  •   Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nariams
  •   Biržų rajono savivaldybės merui
  •   bendruoju Biržų rajono savivaldybės administracijos el. paštu savivaldybe@birzai.lt
  •   palikti pranešimą atsiliepimų dėžutėje Biržų rajono savivaldybės administracijos pirmajame aukšte

Pranešime trumpai ir aiškiai išdėstykite įvykio aplinkybes, nurodykite laiką, vietą, žinomus su aprašoma situacija susijusius asmenis, jų pareigas, žinomus liudytojus. Kartu su pranešimu galite pateikti turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą, Jūsų nuomone, tyrimui reikšmingą informaciją.

Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją Savivaldybėje

Norintiems anonimiškai pranešti Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriui apie galimus korupcijos atvejus skambinti telefonu 8 450 31539 arba parašyti elektroniniu info@lddrugelis.lt.

Pranešimas gali būti teikiamas anonimiškai. Jeigu Pareiškėjas kreipiasi ne anonimiškai, jam pageidaujant, bus teikiamas grįžtamasis ryšys Pareiškėjo nurodytais kontaktais. Tokiu atveju grįžtamasis ryšys teikiamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 punktas).

 

ANTIKORUPCINES APLINKOS KURIMAS ISTAIGOJE (skaidres)

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2024–2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

Korupcijos_prevencijos veiksmų planas

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO VYKDYMO SRITYJE 2023 METAIS

Korupcijos pasireiskimo isvada 2023 m.

LOPŠELIO-DARŽELIO ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ

Del atsakingu asmenu paskyrimo

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ DARBUOTOJŲ ATRANKOS Į DARBĄ 2022 METAIS

Korupcijos pasireiskimo isvada 2022 m.

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Korupcijos prevencijos priemoniu plano igyvendinimo ataskaita

LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAKOREGUOTAS PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo pakoreguotas priemoniu planas

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS BIRŽŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ DARBUOTOJŲ ATRANKOS Į DARBĄ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO VYKDYMO SRITYSE 2021 METAIS

Korupcijos pasireiskimo isvada 2021 m

Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-78 „Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės, į kurią prieš skiriant asmenį privaloma specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį patvirtinimo“

Isakymas Nr.V-78

LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinimo priemonių planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniu planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa

LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos prevencijos tvarkos aprasas