BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniu planas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa

LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos prevencijos tvarkos aprasas