Pedagoginiai darbuotojai  

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Mokslo baigimo pažymėjimas Pedagoginis stažas
Andrius Taura direktorius aukštasis

universitetinis

Lietuvos kūno kultūros akademija

Kauno technologijos universitetas

12
Ramunė Čigienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė aukštasis ŠPI Klaipėdos

ikimok. aukl. fakultetas; Šiaulių universitetas

30
Dovilė Tuomenienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja aukštasis koleginis Panevėžio kolegija 5
Daiva Greviškienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas 33
Vida Rindzevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 35
Dalia Andželienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja aukštesnysis Panevėžio aukštesnioji pedagogikos mokykla 5
Dovilė Džuvaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja nesuteikta kvalifikacinė kategorija aukštasis koleginis Mokosi Šiaulių universitete 1
Dangyra Paušaitė priešmokyklinio,

ikimokyklinio

ugdymo mokytoja

mokytoja  aukštasis

koleginis

Šiaulių universitetas

Panevėžio kolegija

27
Inga Česiūnienė priešmokyklinio,

ikimokyklinio

ugdymo

mokytoja

vyresnioji mokytoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 32
Romutė Klepeckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 33
Audronė Vaitkevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja aukštasis universitetinis K. Preikšo pedagoginis institutas 5
Antonija Jasiūnienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja spec. vidurinis Kapsuko pedagoginė mokykla 38
Rima Užtupienė meninio ugdymo mokytoja vyresnioji muzikos mokytoja aukštasis Šiaulių universitetas 31
Laura Budrienė logopedė aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 15
Oksana Cimnickaitė socialinė pedagogė vyresnioji socialinė pedagogė aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 22
Ligita Vitartienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja spec. vidurinis Panevėžio pedagoginė mokykla 14
 Inga Ragaišienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja  aukštasis universitetinis  Šiaulių universitetas  27
Gintarė Jurėnaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas 3
Neringa Butkutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja aukštasis koleginis Panevėžio kolegija 1
Asta Galinienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis Vytauto Didžiojo universitetas 1
Brigita Vinciūnienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis universitetinis Mykolo Romerio universitetas