2020 METU VEIKLOS ATASKAITA

Kviečiame lopšelio-darželio bendruomenę susipažinti su lopšelio-darželio direktoriaus Andriaus Tauros 2019 metų veiklos ataskaita ir teikti siūlymus lopšelio-darželio tarybos pirmininkei Justinai Patkauskienei elektroniniu paštu kostiumels@gmail.com arba info@lddrugelis.lt iki 2020 m. sausio 31 d. 16.00 val. 

2019 METU VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORIAUS 2019 M. METINES VEIKLOS UZDUOTYS