VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  • rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su vaikų saugumu darželyje;
  • teikia paramą vaikams iš socialinės rizikos grupės šeimų;
  • analizuoja vaikų, mokytojų ir vaikų tarpusavio santykių problemas;
  • atlieka vaikų, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų pirminį įvertinimą;
  • analizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų problemas ir siūlo tėvams juos įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ SUDARO:

Pirmininkė – Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Laura Budrienė, logopedė – specialioji pedagogė

Nariai:

Oksana Cimnickaitė, socialinė pedagogė

Žaneta Taurienė, psichologė

Romutė Klepeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Dangyra Paušaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Gabrielė Kondrotaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Judita Lukšienė – tėvų atstovė

Sekretorė – Gintarė Jurėnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (nėra Komisijos narė)