Vizija. Lopšelis-darželis – šiuolaikiška, atvira naujovėms švietimo įstaiga, profesionaliai teikianti socialines-edukacines paslaugas vaikui, jo šeimai, tradicijų ir papročių puoselėjimu prisidedanti prie bendros Biržų rajono savivaldybės kultūros plėtros. 

Misija. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 

100_0371   100_0369

Tikslai ir uždaviniai:

  • 1. Tikslas. Kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas.
  • 1.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
  • 1.2. Uždavinys. Skatinti nuolatinį profesinį tobulėjimą įgyjant kompetencijas įstaigos strateginiams tikslams pasiekti.
  • 2. Tikslas. Naujovėms imlios ir pilietiškos bendruomenės formavimas.
  • 2.1. Uždavinys. Puoselėti įstaigos tradicijas ir savitą kultūrą.
  • 2.2. Uždavinys. Informatyviai viešinti įstaigos veiklą.
  • 3. Tikslas. Saugios ir sveikos vaikų poreikius atitinkančios aplinkos kūrimas.
  • 3.1. Uždavinys. Edukacinių aplinkų modernizavimas, užtikrinant vaikui sveiką ir saugią aplinką.
  • 3.2. Uždavinys. Siekti vaikų sveikatingumo gerėjimo ir didinti jų fizinį aktyvumą.