BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

DARBUOTOJŲ 2021 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (Eur)
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 1910
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1343
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 1351
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas) 1390
Kiti specialistai (B lygis) 960
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 819
Pagalbiniai darbininkai 642