BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

DARBUOTOJŲ 2024 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 2024 m. sausio 2 d. (Eur)
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 3534
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1869
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 1947
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas) 2285
Kiti specialistai (B lygis) 1399
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 1072
Nekvalifikuoti darbuotojai gaunantys MMA 924

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA NUO 2024 M. SAUSIO 2 D.

DARBO APMOKEJIMO SISTEMA