BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

DARBUOTOJŲ 2020 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. (Eur)
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 1514
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1335
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 1347
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas) 1213
Kiti specialistai (B lygis) 844
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 734
Pagalbiniai darbininkai 607