BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

DARBUOTOJŲ 2023 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 2023 m. sausio 1 d. (Eur)
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 2914
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1657
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 1707
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas) 1914
Kiti specialistai (B lygis) 1290
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 1085
Nekvalifikuoti darbuotojai gaunantys MMA 840