BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

DARBUOTOJŲ 2022 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 2022 m. sausio 1 d. (Eur)
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 2287
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1479
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 1481
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas) 1530
Kiti specialistai (B lygis) 1190
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 944
Nekvalifikuoti darbuotojai gaunantys MMA 730