BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“

DARBUOTOJŲ 2019 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 2019 m. sausio 1 d. (Eur)
Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 1383
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1045
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 856
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas, socialinis pedagogas) 666
Kiti specialistai (B lygis) 717
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 584
Pagalbiniai darbininkai 555