Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprasas

RESPUBLIKINĖ VEIKSMO SAVAITĖ “BE PATYČIŲ 2018”

2018 m. kovo 26-30 d.

           Biržų lopšelio-darželio “Drugelis” 5 -osios grupės 5 metų amžiaus vaikai įsijungė į respublikinę veiksmo savaitę “Be patyčių 2018” dalyvaudami Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Draugystės receptas“, kurį organizavo Palangos lopšelis-darželis Gintarėlis.

            Vaikai, kartu su auklėtoja Dalia Andželiene, kalbėjo apie draugystę, aiškinosi kas gali būti draugu ir kodėl svarbu turėti draugą, piešė piešinukus. Vaikų ir auklėtojos D. Andželienės sutarimu į konkursą išsiųstas Gustės Kasakauskaitės (7 m.) piešinys ir Benitos, Domilės ir Miglės kūrybinis darbelis.

         Vaikų piešiniai nuo 2018 m. balandžio 9 d. bus eksponuojami Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, adresu: Vytauto g. 61, Palanga ir Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, adresu: Taikos g. 6, Palanga.