KVIETIMAS

 ESAME SAUGŪS: KAIP UŽKIRSTI KELIĄ SMURTUI PRIEŠ VAIKUS

2023 m. gegužės 16 d.

Kviečiame prisijungti prie visoje Lietuvoje jau vykstančių smurto prevencijos veiklų, kurių dėka sumažės smurto prieš vaikus atvejų, nes jie mokės atpažinti netinkamą elgesį, žinos kaip reaguoti ir kur kreiptis pagalbos. Užtikrinti saugią atmosferą Jums padės smurto prieš vaikus prevencijos programa „Esame saugūs“, kurią parengė VšĮ Paramos vaikams centras psichologai ir psichoterapeutai. 

Išsamiai su programa kviečiame susipažinti pristatyme „Еsame saugūs: kaip užkirsti kelią smurtui prieš vaikus“, kuris vyks 2023 m. gegužės 25  d. 8.30-9.30 val. nuotoliniu būdu.

Programos Esame saugūs pristatymas

Smurto ir patyčių prevencija knyga WEB

***

Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprasas

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ – PRALEISK PROGĄ PASITYČIOTI

2021 m. kovo 1 – 31 d.

Šių metų socialinė kampanija – „Praleisk progą pasityčioti“. „Vaikų linija“ kreipėsi į patyčių iniciatorius, kviesdama juos laiku sustoti ir nepasityčioti, neparašyti žeminančio komentaro, nepasakyti kitus skaudinančios replikos, kai kyla toks impulsas. Pasak „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorės Eglės Balčiūtės: „– Labai svarbu suprasti, kad kilus stipriai emocijai, pavyzdžiui, pykčiui, nusivylimui, gali atsirasti daug minčių, ką galima skaudaus pasakyti ar padaryti kitam žmogui, bet tokiais atvejais svarbu laiku sustoti. Išvengti kitus žeminančio elgesio gali padėti:

  • nukreipimas į kitą veiklą;
  • susikoncentravimas į savo kvėpavimą;
  • pagalvojimas, iš kur kilo toks pyktis ar kita stipri emocija ir ar tikrai verta taip elgtis. Nusiraminus ir atpažinus savo jausmus, pavyks praleisti progą pasityčioti.

Labai smagu paminėti, kad į šią kampaniją įsitraukė ir mūsų lopšelio-darželio vaikučiai ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojos.

  • Nuotolinio mokymo metu daug kalbėjomės apie emocijas, mokėmės kartu su tėveliais jas suvaldyti kvėpavimo pratimų pagalba. Grupėse mokytojos aptarė, kas yra patyčios ir, kaip kilus stipriai emocijai, gali atsirasti minčių įskaudinti kitą žmogų.

6-osios ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Ligita, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą “Kimochi”, kalbėjosi su vaikais apie emocijas, kurias reikia suvaldyti ir tokiu būdu praleisti progą pasityčioti.

Vaikučiai ir mokytojos sėkmingai įsitraukė į patyčių kampaniją PRALEISK PROGĄ PASITYČIOTI ir prisiminė, ko reikia draugiškam bendravimui:

  • Aptarė su vaikais, kas yra draugiškas bendravimas;
  • Išsirinko vieną iš bendravimo formų ir visą savaitę siekė, kad vaikai jo laikytųsi, pvz. “pasakytų gerą žodį”.

5-osios ankstyvojo ugdymo grupės vaikučiai su mokytoja Dalia kalbėjosi apie draugišką bendravimą. Mokėsi išklausyti, suprasti, padėti, apkabinti, atjausti, duoti ranką, pasakyti gerą žodį.

7-osios ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Inga, kartu su vaikais, suorganizavo draugiškumo savaitę ,,Aš galiu padėti“. Keletas akimirkų, iš kurių matyti, kad vaikai noriai padeda draugams.

  • Grupėse su vaikais mokytojos žaidė rankų žaidimą, padėsiantį prisiminti gerus darbus, kuriuos galime atlikti bendraudami vieni su kitais.

7 -osios grupės mokytoja Inga pasidžiaugė, kad vaikams žaidimas patiko. Žaisdami vaikučiai suprato, kad draugiškam bendravimui reikia tik: pasakyti labas, ačiū, prašau, išklausyti, nusišypsoti, pasakyti malonaus, padėti kitam.

8-osios ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai mokėsi draugiško rytinio pasisveikinimo – apkabino draugus iš dešinės ir kairės. Įvardino geriausius draugus, prisiminė mandagumo, atjautos žodelius. Mokėsi pasakyti komplimentą. Mokytoja Asta džiaugėsi, kad tą savaitę, kaip niekad daug kartų girdėjo žodelį „atleisk“.

  • Nepamiršo rankų žaidimo, draugiško bendravimo ir kalbėjosi, kas yra DRAUGYSTĖ.

Vaikai klausėsi mokytojos skaitomos istorijos apie geriausius draugus. Aptarė, kas jiems yra draugystė. Piešė piešinius, juos sujungė į plakatą. Jį pasikabino rūbinėlėje ir nusprendė nuolat papildyti.

9-osios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, ugdomi pagal tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“,  kiekvieną penktadienį kartu su mokytoja Dangyra ir savo draugu Zipiu mokėsi atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos. Rasti tinkamų būdų įveikti neigiamas emocijas (pyktį, susierzinimą, pavydą, liūdesį), klausytis kitų, spręsti konfliktus, aiškiai įvardinti ir pasakyti tai, ką nori pasakyti, mokėti kreiptis pagalbos, atpažinti patyčias, mokėti jas įveikti ir pan.  Mokėsi pinti draugystės apyrankes, kurias dovanojo draugams.

Reikia nepamiršti, kad ikimokyklinio amžiaus vaikams būdinga įskaudinti kitus to dar nesuvokiant.  Jie tyrinėja aplinką bandydami suvokti, kaip reikėtų elgtis, kad gautum tai, ko nori, ir iš aplinkos mokosi įvairių elgesio modelių. Dėl šios priežasties, jei įskaudinimui ar pasityčiojimui neužkertamas kelias, jį vaikas gali imti naudoti vis dažniau, nes supras tai, kaip tinkamą elgesio normą.

AČIŪ vaikams įsitraukusiems į veiklas ir mokytojoms už bendradarbiavimą. Manau, kad ši socialinė kampanija „Praleisk progą pasityčioti“ tęsis tol, kol nepristygsime idėjų kūrybiškumui.

 

ĮSIJUNGĖME Į ŠALIES AKCIJĄ

„VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ“

2019 m. kovo 18-29 d.

           Lopšelio-darželio bibliotekėlėje vyko smagi popietė su 3-iosios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais, kurią pravedė socialinė pedagogė Oksana. Pedagogė vaikams paaiškino apie patyčių formas, kodėl negalima kitų užgaulioti, prasivardžiuoti, gąsdinti, apkalbinėti, pargriauti, įspirti, kumščiuotis, spjaudytis, atiminėti ar gadinti daiktų, pešioti plaukų, siekimą parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas. Vaikai piešė savo rankytes, atliko įvairias užduotėles.

***

RESPUBLIKINĖ VEIKSMO SAVAITĖ “BE PATYČIŲ 2018”

2018 m. kovo 26-30 d.

           Biržų lopšelio-darželio “Drugelis” 5 -osios grupės 5 metų amžiaus vaikai įsijungė į respublikinę veiksmo savaitę “Be patyčių 2018” dalyvaudami Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Draugystės receptas“, kurį organizavo Palangos lopšelis-darželis Gintarėlis.

            Vaikai, kartu su auklėtoja Dalia Andželiene, kalbėjo apie draugystę, aiškinosi kas gali būti draugu ir kodėl svarbu turėti draugą, piešė piešinukus. Vaikų ir auklėtojos D. Andželienės sutarimu į konkursą išsiųstas Gustės Kasakauskaitės (7 m.) piešinys ir Benitos, Domilės ir Miglės kūrybinis darbelis.

         Vaikų piešiniai nuo 2018 m. balandžio 9 d. bus eksponuojami Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, adresu: Vytauto g. 61, Palanga ir Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, adresu: Taikos g. 6, Palanga.