Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprasas

ĮSIJUNGĖME Į ŠALIES AKCIJĄ

„VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ“

2019 m. kovo 18-29 d.

           Lopšelio-darželio bibliotekėlėje vyko smagi popietė su 3-iosios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais, kurią pravedė socialinė pedagogė Oksana. Pedagogė vaikams paaiškino apie patyčių formas, kodėl negalima kitų užgaulioti, prasivardžiuoti, gąsdinti, apkalbinėti, pargriauti, įspirti, kumščiuotis, spjaudytis, atiminėti ar gadinti daiktų, pešioti plaukų, siekimą parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas. Vaikai piešė savo rankytes, atliko įvairias užduotėles.

***

RESPUBLIKINĖ VEIKSMO SAVAITĖ “BE PATYČIŲ 2018”

2018 m. kovo 26-30 d.

           Biržų lopšelio-darželio “Drugelis” 5 -osios grupės 5 metų amžiaus vaikai įsijungė į respublikinę veiksmo savaitę “Be patyčių 2018” dalyvaudami Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Draugystės receptas“, kurį organizavo Palangos lopšelis-darželis Gintarėlis.

            Vaikai, kartu su auklėtoja Dalia Andželiene, kalbėjo apie draugystę, aiškinosi kas gali būti draugu ir kodėl svarbu turėti draugą, piešė piešinukus. Vaikų ir auklėtojos D. Andželienės sutarimu į konkursą išsiųstas Gustės Kasakauskaitės (7 m.) piešinys ir Benitos, Domilės ir Miglės kūrybinis darbelis.

         Vaikų piešiniai nuo 2018 m. balandžio 9 d. bus eksponuojami Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, adresu: Vytauto g. 61, Palanga ir Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, adresu: Taikos g. 6, Palanga.