zipio_draugai

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. lopšelyje-darželyje į ugdymo turinį integruojama Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos aprobuota “Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa”.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai tobulina įgūdžius pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos ir rizikos situacijos.

Biržų lopšelis-darželis “Drugelis” nuo 2008 m. dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje “Zipio draugai”

101_9146

 101_0700 100_0968