Biržų lopšelis-darželis
NAUJIENŲ KALENDORIUS
2020 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
Projektas „Sveikatiada“
OLIMPINIO UGDYMO PROGRAMA
OLIMPINIO UGDYMO PROGRAMA
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Erasmus+ programa EST savanoriai
Erasmus+ programa EST savanoriai
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Naujienos

1 2 3 14

„LIK SVEIKAS, DARŽELI !“

2020 m. birželio 5 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMAS NR. V-1116 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

Sprendimas Nr. V-1116

GERBIAMI TĖVELIAI, ĮTĖVIAI, GLOBĖJAI,

       INFORMUOJAME, KAD, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos kontaktiniu būdu bus pradedamos teikti nuo 2020 m. gegužės 18 d. ir tęsiamas ugdymas nuotoliniu būdu.
Rekomenduojame Lopšelį-darželį lankyti vaikui:
* kurio abu tėvai, įtėviai, globėjai privalo būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje;
* kurį augina vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų;
* kai į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų, ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.
Į Lopšelį-darželį nebus priimami vaikas (-ai), kurie:
*serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483)
* kai vaikas (-ai) kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė
Įvertinę rekomendacijas ir informaciją, ir priėmę sprendimą dėl vaiko ugdymo kontaktiniu būdu Lopšelyje-darželyje karantino metu, privalote iki 2020 m. 14 d. 14.00 val. pateikti PRAŠYMĄ Lopšelio-darželio direktoriui el. paštu info@lddrugelis.lt. Prašymą pateikus vėliau, vaikas (-ai) galės pradėti lankyti Lopšelį-darželį ne anksčiau kaip po dviejų darbo dienų po prašymo pateikimo dienos, siekiant užtikrinti vaiko (-ų) maitinimo organizavimą. Apie vaiko (-ų) konkrečią priėmimo datą būsite informuoti prašyme nurodytais kontaktais.

Lopšelio-darželio administracija

Prasymas del lankymo karantino metu

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMAS NR. V-977 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE“

 Sprendimas Nr. V-977

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMAS NR. A-323 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO“

DEL VAIKU PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO

GERB. TĖVELIAI,

   Nuo 2020-05-12 lopšelyje-darželyje „Drugelis“ planuojame atidaryti papildomas darželio grupes vaikams KARANTINO METU, kurių tėveliai dirba NE NUOTOLINIU BŪDU ir kam yra BŪTINAS POREIKIS!

         Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad:

 • Darželį gali lankyti vaikai, kurių abu tėvai dirba ne nuotoliniu būdu ir negali vykdyti savo veiklos iš namų;
 • Reikalingos abiejų tėvelių pažymos iš darboviečių, dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, nustatymui;
 • Būtina užpildyti prašymą (patalpintas žemiau po šios informacijos) Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui
  „Dėl vaikų priežiūros paslaugos organizavimo“.
 • Planuojamas vienos grupės vaikų skaičius iki 10 vaikų.
 • Gerai apmąstykite ir pasverkite poreikio Jūsų vaikui lankyti darželį būtinumą ir galimybę pristatyti būtinus dokumentus iki 2020-05-04. Prašymą, pažymas (tinka skenuoti, nufotografuoti) ir siųsti darželio elektroniniu paštu info@lddrugelis.lt.

       Darželio administracija

                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                                           Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                                                                                                                           direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d.

                                                                                                                                           įsakymu Nr. V –

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                           Biržų švietimo pagalbos tarnybos

                                                                                                                                           metodininkės, laikinai einančios 

                                                                                                                                           direktoriaus pareigas 2020 m. balandžio 22 d.

                                                                                                                                           įsakymu Nr. V-51

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS PIEŠINIŲ – DARBELIŲ

PARODOS ŠEIMOS GĖLĖS“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Šeimos gėlės“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Parodą organizuoja Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Česiūnienė, el. p. i.cesiuniene@gmail.com, mob. tel.: +370 601 27507, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė.

3. Parodos partneris – Biržų Švietimo pagalbos tarnyba. Konsultantė Tarnybos metodininkė laikinai einanti direktoriaus pareigas Audronė Januševičiutė.

4. Parodos nuostatai skelbiami Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ interneto svetainėje www.lddrugelis.lt ir Biržų Švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, kuriant įvairiomis technikomis ir priemonėmis.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti tausoti žemės resursus bei aplinką, tikslingai panaudojant antrines žaliavas.

6.2. Kurti naudojant įvairias vizualinės raiškos priemones, gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas;

6.3. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdytis pažinimo ir meninio ugdymo gebėjimus.

III SKYRIUS

PARODOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

7. Parodoje kviečiami dalyvauti Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

8. Reikalavimai eksponuojamiems piešiniams–darbeliams ir skaitmeninėms jų nuotraukoms:

8.1. piešinyje – darbelyje turi atsispindėti Parodos tema;

8.2. piešiniui – darbeliui atlikti techniką, priemones, gamtinę medžiagą ar antrines žaliavas dalyviai pasirenka savarankiškai;

8.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai el. paštu siunčia piešinio–darbelio skaitmeninę nuotrauką, nurodo vaiko vardą, pavardę, amžių ir ugdymo įstaigos, kurią Parodos dalyvis lanko, pavadinimą.

8.4. Parodai siunčiamos skaitmeninės nuotraukos dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG);

8.5. Parodos dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip 1 piešinio-darbelio skaitmeninę nuotrauką.

9. Piešinių–darbelių skaitmeninės nuotraukos siunčiamos iki 2020 m. gegužės 4 d. el. paštu: audrapmmmc@gmail.com.

10. Paroda vyks 2020 m. gegužės 4-15 d. Biržų Švietimo pagalbos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/birzaispt, interneto svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt ir Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ interneto svetainėje www.lddrugelis.lt.

V SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

11. Parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ padėkos. Jas parengė šioje įstaigoje dirbanti Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorė Odeta Andželytė.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikdami piešinio-darbelio skaitmeninę nuotrauką, patvirtina, kad sutinka, jog ji būtų eksponuojama Parodoje. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

13. Parodos organizatorius pasilieka teisę atsiųstas skaitmenines nuotraukas naudoti neatlygintinai ir Parodos dalyvių vardus ir pavardes, amžių paskelbti Biržų Švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt, Facebook paskyroje https://www.facebook.com/birzaispt ir Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ interneto svetainėje www.lddrugelis.lt bei Facebook grupėje.

4-OSIOS GRUPĖS PARODA

„ŠVENTINIAI VELYKŲ PUSRYČIAI“

 KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODA

„8-OSIOS GRUPĖS ŠV. VELYKOS“

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SUSTABDYMO

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V- 343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas ir švietimo veikla lopšelyje-darželyje. 

  Administracijos darbuotojams taikomas darbas NUOTOLINIU BŪDU, svarbiais klausimais prašome kreiptis į direktorių Andrių el.p. andrius.taura@gmail.com; info@lddrugelis.lt; mob. tel. +370 608 05269, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ramunę el.p. r.cigiene@gmail.com; mob. tel. +370 614 76337 ir skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių) Eimantą el.p. eimantas@egv.lt; mob. tel. +370 671 96273.

PRIEMONIU PLANAS NUOTOLINIU BUDU

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRASAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BUDU TAISYKLĖS

SVARBI INFORMACIJA VAIKŲ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

   Vadovaudamiesi rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-390 1.8 papunkčiu, informuoju, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

   Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas, mokestis po 0,50 Eur už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų kompetencijoms ugdyti, imamas nebus.

  Nuo 2020 m. balandžio 3 d. kiekvienos grupės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas Jūsų grupės „Facebook“ uždaroje grupėje patalpins savaitės ugdomosios veiklos planą, užduotis vaikams ir Jus informuos apie užduočių įkėlimo ir atlikimo laiką. Užduotys bus įkeliamos su išsamiu paaiškinimu ir patarimais kaip jas atlikti. Jei kiltų klausimų dėl jų atlikimo prašykite ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų pagalbos. Kartu su vaiku atliktas užduotis išmaniųjų įrenginių (kompiuterio, telefono, planšetės) pagalba prašome įkelti į savo grupės „Facebook“ uždarą grupę. Užduočių pateikimo forma gali būti įvairi: fotografijos, skenuotas darbelis ir kt., pasirinkite Jums labiausiai tinkamą. Grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, gavę atliktas užduotis įvertins ir parašys apibendrinimą. Informaciją apie grįžtamąjį ryšį (atsiskaitymo laiką) Jums teiks ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai.
Atsiradus neaiškumams, prašome kreiptis į:
*Lopšelio-darželio direktorių Andrių el. p. andrius.taura@gmail.com; info@lddrugelis.lt; mob. tel. +370 608 05269;
*Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ramunę el. p. r.cigiene@gmail.com; mob. tel. +370 614 76337;
*Lopšelio-darželio skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių) Eimantą el. p. eimantas@egv.lt; mob. tel. +370 671 96273.

 

 

Mieli tėveliai ir darbuotojai,

Nuo 2020 m. kovo 6 d. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo epidemija (Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-180 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos paskelbimo Biržų rajone“).

Prašome susipažinti su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-179 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros Biržų rajone priemonių plano 2020-2022 m. patvirtinimo“.

Atkreipiame dėmesį į šio plano 3.4., 3.6., 3.7., 3.11. punktus:

3. Gripo ir ŪVKTI profilaktikos ir kontrolės priemonės:

„3.4. Darbuotojams, kuriems pasireiškia gripo arba ŪVKTI simptomai, laikinai vengti sąlyčio su pacientais ar įstaigos globotiniais/ ugdytiniais.“

„3.6. Rekomenduojama neorganizuoti užsiėmimų vaikų ugdymo įstaigose ir kituose organizuotuose kolektyvuose, kuomet gripu arba ŪVKTI serga 20 proc. kolektyvo narių arba vadovaujantis Biržų rajone savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.“

„3.7. Sustiprinti masinio susibūrimo patalpų vėdinimą, valymą, dezinfekciją.“

„3.11. Įpareigoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių, ambulatorijų, poliklinikų), globos namų, viešojo maitinimo įstaigų ir kitų įstaigų atsakingus asmenis užtikrinti gripo ir ŪVKTI prevencinių priemonių vykdymą.“

Profilaktikos priemonės lopšelyje-darželyje:

 • laikomės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
 • vėdiname, valome ir dezinfekuojame patalpas.

Laikydamiesi visų nurodymų kartu – įveiksime bet kokį gripą ir infekcijų epidemiją !

Įsakymas dėl gripo epidemijų paskelbimo

Gripo epidemijų priemonių planas

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel.: 8 5 2124098
el. paštu: 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

2020 m. vasario 27 d. lopšelyje-darželyje vyko Ekstremalių situacijų valdymo grupės posėdis „Dėl koronaviruso sukeliamos užkrečiomosios ligos prevencijos įstaigoje“. Posėdyje buvo nutarta rekomenduoti nuo šios dienos naudoti šias prevencines priemones:
 1. Visose grupėse išdalinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atmintines „Kas tas naujasis koronavirusas?“. Atmintines rasite grupių rūbinėlėse.
 2. Visose grupėse dezinfekuoti patalpas (grindis, baldus) vieną kartą per savaitę (naudoti „Chemipharm des new“ priemonę). Durų rankenas valyti ir patalpas vėdinti kuo dažniau (rekomenduojama 5 kartus per dieną). Vaikams rankytes plauti atėjus į grupę, grįžus iš užsiėmimų, lauko.
 3. Mokytojams glaudžiai bendradarbiaujant su tėveliais išsiaiškinti ar nebuvo išvykę į Kiniją ar Šiaurės Italijos Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionus.
 4. Valytojai plauti, valyti patalpas, laiptines, laiptų turėklus, durų rankenas su aukščiau minėtu dezinfekuojančiu skysčiu.

 

KULINARINĖS SVEIKO MAISTO RAGAUTUVĖS

2020 m. vasario 26 d.

              Ragavimo šventėje dalyvavo vaikučių mamytės, mokytojos, mokytojų padėjėjos ir kiti darbuotojai. Lopšelio-darželio prašymu renginį organizavo Biržų visuomenės sveikatos biuras. VšĮ „Sveikatai palankus” steigėja ir direktorė Raminta Bogušienė  skaitė paskaitą apie vaikų mitybą namuose ir ugdymo įstaigoje, sveikatai palankių patiekalų gaminimą ir integraciją į vaikų racioną. Lopšelio-darželio virėjos Liuda, Janina ir Jolanta pagamino 4 patiekalus, kuriuos dalyviai ragavo, dalinosi pastebėjimais. R. Bogušienė pagamino 2 sveikatai palankius saldėsius vaikams. Ji gyrė virėjas už gražiai patiektus patiekalus, o įstaigą – už įvairų valgiaraštį vaikams.

LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENEI, TĖVELIAMS

        Kviečiame Jus į Biržų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, kuris vykdo sveikos mitybos įgūdžių formavimo ir daržovių vartojimo skatinimo veiklą, š. m. vasario 26 d. 15.00 val. lopšelyje-darželyje „Drugelis“ organizuojamą nemokamą renginį „Ragavimo šventę“. Šventės metu vyks paskaita „Sveikatai palanki vaikų mityba“ ir Kulinarinės sveiko maisto ragautuvės – bus pagaminti 5 skirtingi patiekalai, kurie atspindi įstaigos valgiaraštį ir siūlomi gaminti namuose: 

 • Patiekalas iš varškės – Orkaitėje kepti varškėčiai su morkomis (pridedame kortelę);
 • Patiekalas iš mėsos – Kalakutienos kotletai su morkomis ir cukinija, virti ryžiai su ciberžole (mūsų), garnyrui pjaustytos šiaudeliais morkos su paprikų juostelėmis ir pomidoriukais (pridedame korteles);
 • Patiekalas iš miltų – Viso grūdo makaronai su daržovių padažu ir kietuoju sūriu (pridedame korteles);
 • Kokteilis (agurkas, bananas, uogos, agavų sirupas) (gaminsime kartu su bendruomene);
 • Mozarela sūrio ir pomidorų vėrinukai;
 • Desertas – Firminis „Sveikatai palankus“ sluoksniuotas desertas (gaminsime kartu su bendruomene).
       Taip pat bus degustuojami maisto produktai  iš šviežių, kokybe paženklintų maisto produktų (ekologiškų ir kt.): įvairios uogos, vaisiai ir daržovės, užtepėlės, viso grūdo duona, sūriai, ir kt. 
      Įsitikinkite, kad vaikai valgo ne tik sveikai, bet ir skaniai !

UŽGAVĖNĖS „KANAPINIS IR LAŠININIS“

2020 m. vasario 25 d.

          Užgavėnės – žiemos pabaigos šventė. Tai didelė džiaugsmo, juoko, linksmumo, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena… 

          Į lopšelio-darželio kiemą Kanapinis ir Lašininis sukvietė vaikus išvaryti žiemą. Kanapinis su Lašininiu netikėtai susiginčijo ir tarp jų įvyko kova, kuri  sukėlė daug juoko. Kanapinis pasiūlė traukti virvę, į pagalbą subėgo visi kieme buvę vaikai, mokytojai ir jų padėjėjos. Smagiose virvės traukimo varžybose nugalėjo Kanapinis su savo komanda.  Tada Kanapinis pasiūlė visiems apeiti apie darželį ir paieškoti pavasario požymių. O jų iš tikrųjų jau yra … žydi snieguolės, kitos pavasarinės gėlytės ir medelių šakelės pasipuošę „kačiukais“. 

          Vaikų širdeles pradžiugino gražus oras, linksma, draugiška šventė ir darželio virėjų iškepti sveikuoliški ir labai skanūs blyneliai. Visi sočiai pavalgę šoko ir žaidė žaidimus „Šiaudų batai“ lietuvių tautiniais motyvais. Tikimės, kad žiemą jau išvarėme …

1 2 3 14