Nuoširdžiai dėkojame už praėjusių metų paramą lopšeliui-darželiui ir maloniai prašome vėl aktyviai dalyvauti jį remiant.

Skiriant 1,2 proc. paramos Gyventojų pajamų mokesčio sumos, pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus, kasmet iki gegužės 1 d. galite pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 proc.) būtų pervesta lopšeliui-darželiui, turinčiam teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą. Dėl prašymų užpildymo galite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją arba pildyti internetu (www.vmi.lt). Prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams FR0512 forma (toliau – prašymas) gali būti teikiama užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Nuo 2022 m. priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami. Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau – VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą.

Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, ugdymo priemonėms įsigyti.

Iš anksto dėkojame.

Lopšelio-darželio direktorius Andrius Taura

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“

Žemoji g. 9, 41171 Biržai

Įstaigos kodas: 290534290

Bankas: AB Luminor

Banko kodas: 40100, Sąskaitos Nr. LT254010041300099371

***

Nuo 2011 m. gruodžio 13 d. visi lopšelio-darželio vaikučiai gauna nemokamą maitinimą pagal Europos sąjungos remiamas „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ ir „Pienas vaikams“ programas.

100_0282  100_0269

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra informuoja apie Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos naują interneto svetainę - „Sveikas maistas – sveikas vaikas“:
https://www.pienasvaisiai.lt/.

Ši svetainė skirta mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Siekiama, kad svetainė taptų viena erdve, kurioje būtų pateikiama visa informacija apie sveiką mitybą ir sveiką gyvenimo būdą.