Nuoširdžiai dėkojame už praėjusių metų paramą mūsų darželiui ir maloniai prašome vėl aktyviai dalyvauti jį remiant.

Vadovaudamiesi LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Jūs galite skirti iš Jūsų išlaikyto 2017 m. fizinių asmenų pajamų mokesčio 2 proc. paramą mūsų darželiui. Dėl prašymų užpildymo galite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją  arba pildyti internetu www.vmi.lt) iki 2018 m. gegužės 1 d.

Iš anksto dėkojame.

Lopšelio-darželio direktorė Milda Kazlauskienė

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“

Žemoji g. 9, 41171 Biržai

Įstaigos kodas: 290534290

Bankas: AB Luminor

Banko kodas: 40100, Sąskaitos Nr. LT254010041300099371

Nuo 2011 m. gruodžio 13 d. visi lopšelio-darželio vaikučiai gauna nemokamą maitinimą pagal Europos sąjungos remiamas “Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose” ir “Pienas vaikams” programas.

100_0282  100_0269