Naujienos

2023 m. rugpjūčio 31 d. 

2023 m. rugpjūčio 30 d. Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ 25 darbuotojai, kolegų kvietimu, vyko į renovuotą Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Žiedelis“.  Mūsų darbuotojas domino lopšelio-darželio darbo specifika, vidaus ir lauko edukacinės erdvės, vaikų ugdymo(si) sąlygos. Teko išbandyti “6 kaladėlių” veiklas. Nuoširdžiai dėkojame Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ kolektyvui už šiltą priėmimą, vaišes ir supažindinimą su vidaus ir lauko aplinka !

Vykome į Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrą. Susipažinome su Kuršėnų miesto ir Kuršėnų dvaro istorija, bei išmėginome edukaciją „Molio meistro dirbtuvėje“. Aplankėme inovatyvią Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešąją biblioteką Kuršėnų miestelyje.