Naujienos

Lopšelio–darželio komanda veda NŠA projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ mokymus Biržų ir Rokiškio švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ugdymą, komandoms

    Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. 

     2020 m. Biržų lopšelio–darželio „Drugelis“ komanda – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva dalyvavo projekto 96 akad. val. mokymuose „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“. Mokymų metu lopšelyje–darželyje išbandė  ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, inovatyvius ugdymo būdus ir formas.

        Nuo 2021 m. kovo mėn. Nacionalinės švietimo agentūros IX modulių kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ mokymus Biržų lopšelių–darželių „Ąžuoliukas“, „Genys“ ir skyriui „Rugelis“, Biržų mokyklos–darželio „Vyturėlis“ bei Rokiškio lopšelių–darželių „Nykštukas“, „Varpelis“ komandoms veda lektorės – Biržų lopšelio–darželio „Drugelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva. Programos trukmė 96 akad. val. Iš jų 27 akad. val.  skiriamos teorijai, 37 akad. val. praktiniam darbui auditorijoje, o 32 akad. val. skirtos kiekvieno mokymų dalyvio praktiniam mokymuisi savo darbo vietoje. Mokymų metu dalyviai susipažįsta su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniais, bando perprasti kas yra inovatyvus ikimokyklinis ugdymas.