Naujienos

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo 2020-06-17 Lietuvoje atšaukiamas karantinas ir skelbiama ekstremali situacija dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės.
Ugdymo procesas Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ toliau organizuojamas laikantis 2020-06-16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad ugdymo procesas vyks kontaktiniu būdu ir bus laikomasi šių sąlygų:
• Nebus vykdomos bendros veiklos vaikams lauke ir viduje.
• Visiems vaikams bus matuojama kūno temperatūra grupėse. Pasireiškus karščiavimui ar kitokiems požymiams tėveliai bus informuojami telefonu.
• Vaikai privalės lankyti tą pačią grupę.
• Ugdymo proceso metu darbuotojai ir vaikai neprivalės dėvėti kaukių.
• Tėveliai galės vaikus palydėti iki grupės durų.
• Tėveliams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes.
Informuojame, kad nuo 2020-06-17 d. atnaujinamas 0,50 Eur mokestis už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų kompetencijoms ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną. Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia lopšelyje-darželyje.
Darželio administracija