Naujienos

2021 M. LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS

ATLIKĖJŲ – KONKURSAS „TRAMTATULIS“

2021 m. kovas – balandis

      Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Konkursas skiriamas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti. Šia proga, nuotoliniu būdu, konkurse dalyvavo lopšelio-darželio 9-osios priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinė Mėta. Ji atliko lietuvių liaudies pasakas su dainuojamaisiais intarpais “Kur dėsiu pyragą”, Juzefa Ramanauskienė ir „Tetos laumės-verpėjos“, Elžbieta Budrienė-Girdauskaitė. Mėtą konkursui paruošė meninio ugdymo mokytoja Rima. Filmuota vaizdinė medžiaga buvo išsiųsta vertinimo komisijai, kuri 2021 m. balandžio 14 d. virtualiame susitikime atrinko 4 kandidatus į Vidurio ir Šiaurės Aukštaitijos laureatų ratą. Į jį pateko ir lopšelio-darželio dalyvė. Džiaugiamės kartu su Mėta ir linkime jai sėkmės sekančiame konkurso etape !