Naujienos

„MOLIO MUZIKA“

2021 m. birželio 14 d.

     Lopšelio-darželio 5-6 metų amžiaus vaikai dalyvavo Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriuje edukacinėje programoje „Molio muzika“, kurią parengė  vyr. mokytoja Jurgita. Vaikai užsiėmime dirbdami tiek individualiai, tiek grupėje praktiškai susipažino su molio savybėmis. Kartu su mokytoja metodininke Gražina mokėsi nulipdyti elementarius molynukus – muzikos instrumentus, aiškinosi jų paskirtį, komentavo ką sukūrė, pagrojo „molio muziką“, buvo patenkinti draugų idėjomis. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta džiaugėsi, kad vaikai aktyviai įsijungė ir buvo susidomėję kūrybiniu procesu.