Naujienos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMAS NR. V-1116 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

Sprendimas Nr. V-1116

GERBIAMI TĖVELIAI, ĮTĖVIAI, GLOBĖJAI,

       INFORMUOJAME, KAD, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos kontaktiniu būdu bus pradedamos teikti nuo 2020 m. gegužės 18 d. ir tęsiamas ugdymas nuotoliniu būdu.
Rekomenduojame Lopšelį-darželį lankyti vaikui:
* kurio abu tėvai, įtėviai, globėjai privalo būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje;
* kurį augina vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų;
* kai į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų, ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.
Į Lopšelį-darželį nebus priimami vaikas (-ai), kurie:
*serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483)
* kai vaikas (-ai) kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė
Įvertinę rekomendacijas ir informaciją, ir priėmę sprendimą dėl vaiko ugdymo kontaktiniu būdu Lopšelyje-darželyje karantino metu, privalote iki 2020 m. 14 d. 14.00 val. pateikti PRAŠYMĄ Lopšelio-darželio direktoriui el. paštu info@lddrugelis.lt. Prašymą pateikus vėliau, vaikas (-ai) galės pradėti lankyti Lopšelį-darželį ne anksčiau kaip po dviejų darbo dienų po prašymo pateikimo dienos, siekiant užtikrinti vaiko (-ų) maitinimo organizavimą. Apie vaiko (-ų) konkrečią priėmimo datą būsite informuoti prašyme nurodytais kontaktais.

Lopšelio-darželio administracija

Prasymas del lankymo karantino metu

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2020 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMAS NR. V-977 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE“

 Sprendimas Nr. V-977

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMAS NR. A-323 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO“

DEL VAIKU PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO

GERB. TĖVELIAI,

   Nuo 2020-05-12 lopšelyje-darželyje „Drugelis“ planuojame atidaryti papildomas darželio grupes vaikams KARANTINO METU, kurių tėveliai dirba NE NUOTOLINIU BŪDU ir kam yra BŪTINAS POREIKIS!

         Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad:

  • Darželį gali lankyti vaikai, kurių abu tėvai dirba ne nuotoliniu būdu ir negali vykdyti savo veiklos iš namų;
  • Reikalingos abiejų tėvelių pažymos iš darboviečių, dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, nustatymui;
  • Būtina užpildyti prašymą (patalpintas žemiau po šios informacijos) Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui
    „Dėl vaikų priežiūros paslaugos organizavimo“.
  • Planuojamas vienos grupės vaikų skaičius iki 10 vaikų.
  • Gerai apmąstykite ir pasverkite poreikio Jūsų vaikui lankyti darželį būtinumą ir galimybę pristatyti būtinus dokumentus iki 2020-05-04. Prašymą, pažymas (tinka skenuoti, nufotografuoti) ir siųsti darželio elektroniniu paštu info@lddrugelis.lt.

       Darželio administracija