Biržų lopšelis-darželis
NAUJIENŲ KALENDORIUS
2020 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
Projektas „Sveikatiada“
OLIMPINIO UGDYMO PROGRAMA
OLIMPINIO UGDYMO PROGRAMA
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Erasmus+ programa EST savanoriai
Erasmus+ programa EST savanoriai
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                                           Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                                                                                                                           direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d.

                                                                                                                                           įsakymu Nr. V –

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                           Biržų švietimo pagalbos tarnybos

                                                                                                                                           metodininkės, laikinai einančios 

                                                                                                                                           direktoriaus pareigas 2020 m. balandžio 22 d.

                                                                                                                                           įsakymu Nr. V-51

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS PIEŠINIŲ – DARBELIŲ

PARODOS ŠEIMOS GĖLĖS“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos „Šeimos gėlės“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Parodą organizuoja Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Česiūnienė, el. p. i.cesiuniene@gmail.com, mob. tel.: +370 601 27507, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė.

3. Parodos partneris – Biržų Švietimo pagalbos tarnyba. Konsultantė Tarnybos metodininkė laikinai einanti direktoriaus pareigas Audronė Januševičiutė.

4. Parodos nuostatai skelbiami Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ interneto svetainėje www.lddrugelis.lt ir Biržų Švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, kuriant įvairiomis technikomis ir priemonėmis.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti tausoti žemės resursus bei aplinką, tikslingai panaudojant antrines žaliavas.

6.2. Kurti naudojant įvairias vizualinės raiškos priemones, gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas;

6.3. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdytis pažinimo ir meninio ugdymo gebėjimus.

III SKYRIUS

PARODOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

7. Parodoje kviečiami dalyvauti Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

8. Reikalavimai eksponuojamiems piešiniams–darbeliams ir skaitmeninėms jų nuotraukoms:

8.1. piešinyje – darbelyje turi atsispindėti Parodos tema;

8.2. piešiniui – darbeliui atlikti techniką, priemones, gamtinę medžiagą ar antrines žaliavas dalyviai pasirenka savarankiškai;

8.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai el. paštu siunčia piešinio–darbelio skaitmeninę nuotrauką, nurodo vaiko vardą, pavardę, amžių ir ugdymo įstaigos, kurią Parodos dalyvis lanko, pavadinimą.

8.4. Parodai siunčiamos skaitmeninės nuotraukos dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG);

8.5. Parodos dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip 1 piešinio-darbelio skaitmeninę nuotrauką.

9. Piešinių–darbelių skaitmeninės nuotraukos siunčiamos iki 2020 m. gegužės 4 d. el. paštu: audrapmmmc@gmail.com.

10. Paroda vyks 2020 m. gegužės 4-15 d. Biržų Švietimo pagalbos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/birzaispt, interneto svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt ir Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ interneto svetainėje www.lddrugelis.lt.

V SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

11. Parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ padėkos. Jas parengė šioje įstaigoje dirbanti Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorė Odeta Andželytė.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pateikdami piešinio-darbelio skaitmeninę nuotrauką, patvirtina, kad sutinka, jog ji būtų eksponuojama Parodoje. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

13. Parodos organizatorius pasilieka teisę atsiųstas skaitmenines nuotraukas naudoti neatlygintinai ir Parodos dalyvių vardus ir pavardes, amžių paskelbti Biržų Švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt, Facebook paskyroje https://www.facebook.com/birzaispt ir Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ interneto svetainėje www.lddrugelis.lt bei Facebook grupėje.