Naujienos

2023 m. balandžio 7 d.

      Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorius Andrius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra Nacionalinės švietimo agentūros kvietimu, dalyvavo tinklalaidės „STEAM ikimokykliniame ugdyme“ filmavime Vilniuje. Diskusiją moderavo Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Asta Turskienė. Diskusijos metu dalinomės lopšelio-darželio STEAM veiklų sėkmingomis patirtimis dalyvaujant STEAM mokyklų tinkle.
           Džiaugiamės, kad filmavimui buvo pakviesti du Lietuvos darželiai: Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.