Naujienos

„BESIMOKANČIŲ DARŽELIŲ TINKLO“ PROGRAMOS PRAKTINIAI MOKYMAI „STEAM METODIKA ANKSTYVAJAME UGDYME“

2020 m. birželio 12 d.

         Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia ir Ligita, ugdančios 1-3 metų amžiaus vaikus, pasidalino „Besimokančių darželių tinklo“ programos mokymuose „STEAM metodika ankstyvajame ugdyme“ įgytomis naujomis žiniomis. Mokytojos pateikė praktines užduotis, kurias atliko mokymuose  tyrinėjant,  kuriant efektyvius ugdymo(si) būdus, patobulinant STEAM veiklų planavimo ir organizavimo įgūdžius, modeliuojant darželio aplinkos, tinkamos vaikų veiklai, stebėjimams, tyrinėjimams kūrimą bei kūrė STEAM priemones. Džiugu ir naudinga mokytis vieniems iš kitų. STEAM metodika ankstyvajame ugdyme, tai kelias į prasmingą vaikų tobulėjimą darželyje.