Naujienos

2022 m. balandžio 8 d.

2022 m. balandžio 7 d. Biržų švietimo pagalbos tarnyboje lopšelio-darželio direktorius ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra dalinosi patirtimi su Biržų rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, mokytojais.
Metodinio renginio tema: „Projektinio metodo taikymas priešmokyklinio ugdymo grupėje“. Pranešėjai ne tik pasidalino skaitmeniniu pristatymu (PowerPoint programa), bet ir vykdyto projekto „Tiltai“ video medžiaga. Renginio dalyviai gavo aplankus su esmine medžiaga mokytojui, taikant projektinį metodą priešmokyklinio ugdymo grupėje.