Naujienos

 

RESPUBLIKINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO „MES MOKAME ŽAISTI ŠAŠKĖMIS“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBINGUMUI, NUOSTATAI (patvirtinti Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-25)

Mes mokame žaisti šaškėmis nuostatai 2024

 

 

2024 m. kovo 5 d.
Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vyko Respublikinio švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų šaškių turnyras „Mes mokame žaisti šaškėmis“, skirtas Lietuvos valstybingumui paminėti. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais į šaškių turnyrą įsijungia vis daugiau mažųjų dalyvių. Šiais metais dalyvavo 320 vaikų iš 16 švietimo įstaigų, kuriuos ruošė net 32 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 
Ačiū, Biržų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Genys“, skyriui „Rugelis“, „Drugelis“, Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ir Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcio centro, vaikams už dalyvavimą! 
Už bendradarbiavimą dėkojame Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentui Raimondui Paliulioniui ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui.

Dėkojame šaškių turnyro organizatoriams Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojoms metodininkėms Daivai Greviškienei ir Romutei Klepeckienei, vyresniajai mokytojai Ingai Česiūnienei, mokytojai Eglei Kavaliūnei, Švietimo pagalbos tarnybai. Lopšelio-darželio ugdytiniams Rusnei ir Karoliui už padeklamuotus eilėraščius.