Naujienos

2022 m. balandžio 25 d.
      Lopšelio-darželio direktorius Andrius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Brigita – dalyvavo Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviro jaunimo centro organizuotame Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius priimančių organizacijų susitikime. Ačiū Rebekai už puikų pristatymą ir naudingą diskusiją.