Naujienos

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui (pareiginės algos koeficientas 1,7811) pareigoms eiti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo pedagoginio darbo stažą; turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo pedagoginio darbo stažą.

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2024 m. gegužės 24 d. (10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo) el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

Konkurso skelbimą rasite Valstybės tarnybos portale (skelbimo Nr.96090), nuoroda į pagrindinį skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;960900.html

Išsamesnę informaciją apie konkursą suteiks direktorius Andrius Taura, tel. +37045031539, el. p. info@lddrugelis.lt