Naujienos

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“ (biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 290534290, buveinė – Žemoji g. 9, Biržai, LT – 41171), skelbia atranką Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. reikalingas priešmokyklinio ugdymo mokytojas (pareiginės algos koeficientas 7,43), dirbantis visą darbo laiką (1 etatu), pagal neterminuotą darbo sutartį (atlyginimas popieriuje 1300,00 Eur).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, įgyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

  2. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

  3. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas.

  4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Privalumai:

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, imlus naujovėms.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

  3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

  5. Asmeninių privalumų aprašymą (motyvacinį laišką).

  6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba skenuotus el. paštu iki 2021 m. rugsėjo 9 d. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ administracijoje.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 10 d., 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete. Direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Išsamesnė informacija tel. +370 450 31539, el. p. info@lddrugelis.lt;

Prasymas_del_atrankos