Naujienos

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO

„MES MOKAME ŽAISTI ŠAŠKĖMIS“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBINGUMUI, BAIGIAMASIS RENGINYS

2021 m. kovo 16 d.

        Nuotoliniu būdu lopšelyje-darželyje vyko baigiamasis renginys, kurį vedė Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai Gabrielė ir Modestas iš Biržų „Saulės“ gimnazijos. Turnyre dalyvavo Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio skyriaus, Biržų rajono Kratiškių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės, Biržų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Drugelis“, „Genys“, Biržų lopšelio-darželio „Genys“ skyriaus „Rugelis“ ir Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio (5-6 metų) amžiaus vaikai. Nugalėtojais tapo 22 vaikai, kurie bus apdovanoti laimėtojų medaliais, diplomais ir prizais. Mokytojams, paruošusiems vaikus turnyrui, bus įteiktos lopšelio-darželio padėkos ir Biržų ŠPT pažymos.

        Dėkojame LR seimo nariui Valdemarui Valkiūnui už paramą įsteigiant prizus, nugalėtojams ir Biržų turizmo ir informacijos centrui už dovanėles. Džiaugiamės dalyvių gausa ir domėjimusi puikiu loginio mąstymo žaidimu.

                                                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                               Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                                                                               direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.

                                                                                               įsakymu Nr. V-9

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Biržų švietimo pagalbos tarnybos

                                                                                               direktoriaus 2021 m. vasario 3 d.

                                                                                               įsakymu Nr. V-11

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO „MES MOKAME ŽAISTI ŠAŠKĖMIS“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBINGUMUI, NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“ pagal sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos žingsneliai“ 2019-2023 m. organizuoja tradicinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyrą „Mes mokame žaisti šaškėmis” (toliau – Turnyras).

2. Turnyro nuostatai skelbiami internetiniame puslapyje: www.lddrugelis.lt

II SKYRIUS

TURNYRO TIKSLAS

3. Populiarinti ir propaguoti šaškių žaidimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (5-6 m.) vaikų ugdymo grupėse.

III SKYRIUS

TURNYRO UŽDAVINIAI

4. Sudominti ir skatinti vaikus nuo mažens žaisti taktikos stalo žaidimus (šaškės).

5. Ugdyti nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti.

6. Lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį ir ugdyti matematinį bei skaitmeninį raštingumą.

7. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, gebėjimus greitai ir savarankiškai priimti sprendimą.

IV SKYRIUS

DALYVIAI

8. Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių (5-6 m.) amžiaus vaikai.

V SKYRIUS

TURNYRO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Turnyras organizuojamas kiekvienoje švietimo įstaigoje ir įgyvendinamas nuo 2021 m. vasario 10 d. iki 2021 m. kovo 10 d.:

9.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, kurie rengs vaikus turnyro varžyboms, iki 2021 m. vasario 10 d. (imtinai) registruojasi elektroninėje renginių registravimo sistemoje www.semiplius.lt;

9.2. Turnyro dalyviai žaidžia šaškėmis švietimo įstaigų grupėse, vadovaudamiesi supaprastintomis šaškių žaidimo taisyklėmis (žr. 1 priedas). Išsiaiškinama po du geriausiai žaisti išmokusius vaikus (po vieną mergaitę ir berniuką). Taip pat rekomenduojama išbandyti šaškių žaidimą, nemokamai programėlę atsisiuntus per „Google play“;

9.3. Švietimo įstaiga iki 2021 m. kovo 10 d. geriausių dviejų žaidėjų vardus, pavardes ir ne daugiau kaip 5 nuotraukas (jpg arba png formatu) arba vaizdo failą (iki 2 min.) apie turnyro varžybų eigą švietimo įstaigoje atsiunčia el. paštu info@lddrugelis.lt;

9.4. 2021 m. kovo 16 d. 15 val. per Zoom.com platformą organizuojamas baigiamasis Turnyro renginys.

VI SKYRIUS

TURNYRO ORGANIZATORIAI

10. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“, adresas: Žemoji g. 9, 41171 Biržai, tel. (8 450) 31539.

11. Bendradarbiaujanti įstaiga organizuojant Turnyrą – Biržų švietimo pagalbos tarnyba.

12. Turnyro vadovė – Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

13. Turnyro koordinatorės – Daiva Greviškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Romutė Klepeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

14. Turnyro organizavimo padėjėjai, Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai darželyje – Gabrielė Gintautaitė, Modestas Budriūnas.

15. Kilus klausimams, kreiptis į D. Greviškienę, tel. +370 685 76202.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Turnyro varžybų nugalėtojai apdovanojami Biržų lopšelio-darželio direktoriaus padėkomis ir organizatorių atminimo dovanėlėmis.

17. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, parengę vaikus Turnyrui, gaus Biržų švietimo pagalbos tarnybos pažymas.

1 priedas

Supaprastintos šaškių žaidimo taisyklės

  • Žaidėjų tikslas šaškėse – nukirsti visas priešininko šaškes, arba sudaryti tokią situaciją, kad priešininkui nebeliktų ėjimų. Jeigu nei vienas žaidėjas to padaryti negali, skelbiamos lygiosios.

  • Šaškės žaidžiamos paeiliui, po vieną ėjimą ant juodos spalvos langelių. Žaidimą pradeda šviesiosios (nustatoma burtais) ir einama tik įstrižai, po vieną langelį (taip vaikšto paprastos šaškės, nevirtusios damomis).

  • Priešininko šaškė nukertama peršokant per ją. Kirtimas yra privalomas ir gali būti atliekamas tiek pirmyn, tiek atgal. Nukirstos šaškės nuimamos nuo lentos.

  • Jei yra keli kirtimo variantai, galima pasirinkti vieną iš jų.

  • Vieno ėjimo metu galimi keli kirtimai, jeigu peršokus šaškę atsiduriama langelyje šalia kitos kertamos šaškės.

  • Iki galinės linijos nuėjusi šaškė pavirsta dama (šaškė apverčiama), kuriai suteikiamos papildomos galios – ji gali vaikščioti daugiau negu po vieną langelį iki pat lentos kraštų tiek prieš kirtimą, tiek po jo. Šaškė gali pavirsti dama ir kirtimo metu, jeigu viename iš kirtimo etapų ji atsiduria ant galinės linijos.

————————–