Naujienos

PATVIRTINTA

                                        Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                             direktoriaus 2022 m. sausio 27 d.

       įsakymu Nr. V – 13

RESPUBLIKINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO „MES MOKAME ŽAISTI ŠAŠKĖMIS“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBINGUMUI,

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biržų lopšelis—darželis „Drugelis“ pagal sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos žingsneliai“ 2019-2023 m. organizuoja tradicinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyrą „Mes mokame žaisti šaškėmis” (toliau Turnyras).
 2. Turnyro nuostatai skelbiami internetiniame puslapyje: www.lddrugelis.lt; 

II SKYRIUS

TURNYRO TIKSLAS

 1. Populiarinti ir propaguoti šaškių žaidimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų ugdymo grupėse.             

III SKYRIUS

TURNYRO UŽDAVINIAI

 1. Sudominti ir skatinti vaikus nuo mažens žaisti taktikos stalo žaidimus (šaškės).
 2. Ugdyti nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti.
 3. Lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį ir ugdyti matematinį bei skaitmeninį raštingumą.
 4. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, gebėjimus greitai ir savarankiškai priimti sprendimą.                                                                                     

IV SKYRIUS

DALYVIAI

 1. Šalies švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 5-6 metų amžiaus vaikai.

V SKYRIUS

TURNYRO ORGANIZAVIMO TVARKA

     9. Turnyras organizuojamas ir įgyvendinamas kiekvienoje švietimo įstaigoje nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. kovo 1 d.:

   9.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, kurie rengs vaikus Turnyro varžyboms, iki 2022 m. vasario 10 d. (imtinai) registruojasi elektroninėje renginių registravimo sistemoje semiplius.lt;

    9.2. Turnyro dalyviai žaidžia šaškėmis švietimo įstaigų grupėse, vadovaudamiesi supaprastintomis šaškių žaidimo taisyklėmis (žr. 1 priedas). Išsiaiškinama po du geriausiai žaisti išmokusius vaikus (po vieną mergaitę ir berniuką). Taip pat rekomenduojama išbandyti šaškių žaidimą, nemokamai programėle atsisiuntus per „Google play“;

    9.3. švietimo įstaiga iki 2022 m. kovo 4 d. Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ el. paštu: info@lddrugelis.lt atsiunčia dalyvavusių vaikų skaičių, geriausių dviejų žaidėjų vardus, pavardes (žr. 2 priedas) ir ne daugiau kaip 5-6 nuotraukas (jpg arba png formatu) arba vaizdo failą (iki 2 min.) apie turnyro varžybų eigą švietimo įstaigoje;

   9.4. 2022 m. kovo 10 d. 15 val. per Microsoft Teams platformą organizuojamas baigiamasis Turnyro renginys. Prisijungimui nuorodos išsiunčiamos Turnyre dalyvaujančių švietimo įstaigų el. paštu ne vėliau kaip likus vienai dienai iki Turnyro nuotolinio renginio dienos.

VI SKYRIUS

TURNYRO ORGANIZATORIAI

   10. Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, adresas: Žemoji g. 9, LT- 41171 Biržai, tel. (8 450) 31 539.

   11. Bendradarbiaujanti įstaiga organizuojant Turnyrą – Biržų švietimo pagalbos tarnyba.

   12. Turnyro vadovė – Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  13. Turnyro koordinatorės – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Greviškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Brigita Vinciūnienė.

   14. Turnyro organizavimo padėjėjai – Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniai Gabrielė Gintautaitė ir Modestas Budriūnas.

   15. Visais klausimais prašome kreiptis į R. Čigienę,  tel. +370 614 76337.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 16. Turnyro varžybų nugalėtojai apdovanojami Biržų lopšelio-darželio direktoriaus padėkomis ir organizatorių atminimo dovanėlėmis.

 17. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, parengę vaikus Turnyrui, gaus Biržų švietimo pagalbos tarnybos pažymas.

 

SUDERINTA

Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Audronė Januševičiūtė

2022-01-29

 

                                                                                                       Šaškių turnyro „Mes mokame žaisti šaškėmis“,

skirto Lietuvos valstybingumui paminėti, nuostatų

                                          1 priedas

 

Supaprastintos šaškių žaidimo taisyklės

 • Žaidėjų tikslas šaškėse – nukirsti visas priešininko šaškes, arba sudaryti tokią situaciją, kad priešininkui nebeliktų ėjimų, jei nei vienas žaidėjas to padaryti negali, skelbiamos lygiosios.
 • Šaškės žaidžiamos paeiliui, po vieną ėjimą ant juodos spalvos langelių. Žaidimą pradeda šviesiosios (nustatoma burtais) ir einama tik įstrižai, po vieną langelį (taip vaikšto paprastos šaškės, nevirtusios damomis).
 • Priešininko šaškė nukertama peršokant per ją. Kirtimas yra privalomas ir gali būti atliekamas tiek pirmyn, tiek atgal. Nukirstos šaškės nuimamos nuo lentos.
 • Jei yra keli kirtimo variantai, galima pasirinkti vieną iš jų.
 • Vieno ėjimo metu galimi keli kirtimai, jeigu peršokus šaške atsiduriama langelyje šalia kitos kertamos šaškės.
 • Iki galinės linijos nuėjusi šaškė pavirsta dama (šaškė apverčiama), kuriai suteikiamos papildomos galios – ji gali vaikščioti daugiau negu po vieną langelį iki pat lentos kraštų tiek prieš kirtimą, tiek po jo. Šaškė gali pavirsti dama ir kirtimo metu, jeigu viename iš kirtimo etapų jis atsiduria ant galinės linijos.

                                                                                                      Šaškių turnyro „Mes mokame žaisti šaškėmis“,

skirto Lietuvos valstybingumui paminėti, nuostatų

                                            2 priedas

 

DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Vaikų, dalyvavusių šaškių turnyre, skaičius grupės pavadinimas
Geriausio žaidėjo vardas, pavardė 1.

2.

Mokytojo vardas, pavardė,

el. paštas

 

Saskiu_turnyro_nuostatai_pdf