Naujienos

 „LIK SVEIKAS, DARŽELI!“

2022 m. gegužės 27 d.

Nuplasnojo vaikystė ant drugelio sparnų, nebespėjai paklaust, – „Kur skrendi, dabar tu?“

Paskutinį kartą šiandien mes daržely tarp gėlių… Visos mūsų mintys skrenda jau mokyklos takeliu…
* * * * * * * * *

   Pilki debesys sunkiai norėjo užleisti vietą saulutei, tačiau pražydę alyvos tarytum bylojo, kad atėjo metas priešmokyklinukams palikti grupę, draugus, žaislus ir atsisveikinti su nerūpestinga vaikyste.
   38-osios laidos Piešmokyklinukų išleistuvės – graži ir daug emocijų sukelianti šventė prasidėjo iškilminga eisena aplink šventiškai papuoštą darželį. Visi svečiai, tėveliai, vaikai ir mokytojai susirinko į meninio ugdymo salę. Būsimieji pirmokai susėdo ant šventiškai papuoštų kėdučių. Prasmingus sveikinimo žodžius tarė šventės vedėja ikimokyklinio ugdymo mokytoja Brigita – „Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – priešmokyklinukų išleistuves. Šiandien mes visi jaučiame drugelį plazdantį krūtinėje. Labai simboliška, nes manau, kad vaikų širdelėse visuomet plazdės gražiausi vaikystės prisiminimai apie darželyje „Drugelis“ patirtus nuotykius, išgyvenimus, draugystes, mylimas mokytojas ir brangius draugus. Šiandien vieno etapo pabaiga, kito pradžia. Mieli vaikai, mieli mūsų bičiuliai, būkite drąsūs, būkite svajotojai. Jūs kiekvienas galite sukurti stebuklą, o jei būsite drauge ir laikysitės vieni kitų, kalnus nuversite. Jūsų draugai – ikimokyklinukai Jus nori pasveikinti šios gražios šventės proga.“

  Grojant švelniai muzikai, atsistoję vaikai rankose suka vėjo malūnėlius, kuriuos įsmeigė į pievelę. Džiugu buvo žiūrėti kaip vaikai atliko nuotaikingą programą – deklamavo, šoko vieni ir su tėveliais, atliko berniukų šokį, dainavo atsisveikinimo su darželiu dainas, kuriai padėjo ruoštis priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra, meninio ugdymo mokytoja Rima ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva.

  Būsimiems mokinukams lopšelio-darželio direktorius Andrius įteikė diplomus, patvirtinančius, jog baigė Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, įgijo socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninio ugdymo kompetencijas ir yra pasirengę mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

   Sveikinimo žodžius tarė grupės mokytojos Dangyra ir Daiva, vaikams įteikė atminimo dovanėles ir palinkėjo sėkmės.
  Ateinančius į šventę tėvelius pasitiko Biržų technologijų ir verslo mokymo centro grupė, vadovaujama E. Duderio, vėliau darželio kieme vaikams ji dovanojo koncertą. Labai dėkojame jiems!

   Ačiū tėveliams už augimą kartu, gražius žodžius ir dovanas, kurių dėka darželis taps jaukesniu!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *