Naujienos

SU ROBOTIKOS CENTRO „ROBOLABAS“ MOKYTOJAIS

2022 m. gegužės 13 d.

Lopšelio-darželio pedagogai dalyvavo nuotoliniame susitikime su Panevėžio švietimo centro padalinio Panevėžio robotikos centro „Robolabas“ mokytojais. Centro vadovė Vaida Repovienė supažindino su vykdomomis STEAM veiklomis ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikams ir mokymosi galimybėmis.