Naujienos

2023 M. KOVO 8 D.
      Artėjant Kovo 11 -ąjai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, lopšelio-darželio 8-osios ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai lydimi mokytojos Dovilės T., meninio ugdymo mokytojos Rimos U. ir mokytojo padėjėjos Ligitos L. apsilankė Biržų neįgaliųjų dienos centre. Vaikai dainavo daineles, padeklamavo eilėraštuką apie Lietuvą. Šoko romantišką šokį, kuris nuteikė pavasariui, nes jame pražydo gėlės ir sklandė paukščiai. Kadangi bendrystė jungia, kartu subūrė lapų orkestrą vienai dainai.
     Centro darbuotojai ir neįgalieji dėkojo mažiesiems draugams už parodytą programėlę. O kad nepavargtų dainuoti, pasiūlėme jiems pamiklinti rankeles, nusipiešti jas ir papuošti. Taip jau sutapo, jog šią dieną minima ir Moters dieną, tai mažiesiems palinkėjo nuspalvinti patį gražiausią gėlės žiedą ir vakare įteikti mamytėms. Gal šiek tiek nedrąsu buvo apsilankyti neįgalųjų centre, bet visi džiaugėsi, jog mokomės pažinti vieni kitus. Dėkojo už vaišes ir tikėjo jog laikas neprailgo, o paįvairino veiklą, praplėtė vienų su kitais pažintį.