Naujienos

„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMUS AUGINANTI  PRAKTIKA LOPŠELYJE-DARŽELYJE“

2022 m. spalio 24 d.

     Bendradarbiaujant su Biržų švietimo pagalbos tarnyba, virtualiu būdu vyko metodinė diena „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus auginanti praktika Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ligita Vitartienė, Brigita Vinciūnienė, Audronė Vaitkevičienė ir Daiva Greviškienė dalinosi patirtimi su Biržų rajono švietimo įstaigų, vykdančių IPU programas, mokytojais. Dalinimasis patirtimi – viena iš mokytojo tobulėjimo formų. 
Džiaugiamės, jog savo patirtį perteikė ir tie mokytojai, kurie lopšelyje-darželyje dirba dar labai trumpą laiką, tačiau jau galintys ja pasidalinti. Visų jų įžvalgos ir ugdymo būdai mums svarbūs ir vertinami.