Naujienos

2024 m. gegužės 20 d. 🦋

        Lopšelio-darželio mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvauja Pasvalio lopšelis – darželis „Eglutė“ rengiamoje profesinių kompetencijų tobulino programoje „Pasaulio pažinimo ugdymas per pojūčius ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“, kurios tikslas sudaryti sąlygas ir skatinti pedagogus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, keistis gerąją darbo patirtimi, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, mokymosi visą gyvenimą būtinumą ir sklaidą.
    Norime pasidžiaugti, kad lopšelyje-darželyje vyko III – iasis programos modulis „Paveikus socialinis – emocinis ugdymas per pojūčius“, kurio metu svečiai iš Pasvalio lopšelis – darželis „Eglutė“, Lopšelis-darželis Vyturėlis, Šiaulių Dermės Mokyklos Darželis ir Panevėžio Lopšelis Darželis Aušra turėjo galimybę stebėti ir dalyvauti veiklose:
🦋 Atvira veikla „Dailės terapija: jaučiu – kuriu – geriau suprantu save ir kitus“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra;
🦋 Terapinis užsiėmimas „Su vienaragiu Gastonu“, socialinė pedagogė Oksana;
🦋 „Atvira kūrybinė veikla nemiegančių vaikų grupėje“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Loreta ir meninio ugdymo mokytoja Rima;
🦋 „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas per pojūčius“ logopedė – spec. pedagogė Laura, socialinė pedagogė Oksana;
🦋 Atvira veikla „Žaidžiame su smėliu ir vandeniu“, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Romutė ir Ligita;
🦋 Mini skulptūrų pristatymas „Pažįstame aplinką per pojūčius“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gražina;
🦋 „Draugystės uogienė per pojūčius“, psichologė Žaneta, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Karolina Domarkienė.
Dėkojame svečiams už aktyvų įsitraukimą į veiklas!