Naujienos

„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA“

2021 M. GRUODŽIO 29 D.

       Biržų Švietimo pagalbos tarnyboje lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja, įsivertinimo konsultantė Dangyra P. konsultavo Biržų rajono savivaldybės įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vadovus ir mokytojus kaip taikyti praktikoje naujai parengtą “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką”. Džiaugiamės mūsų mokytoja Dangyra ir kitais lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojais lyderiais, galinčiais perteikti žinias įstaigų vadovams ir pedagogams!