Naujienos

2022 m. gegužės 19 d.

Lopšelio-darželio direktorius Andrius Taura dalyvavo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto konferencijoje švietimo bendruomenei „Žvilgsnis į ateitį – ką gali švietimo lyderystė?“. Konferencijos metu klausėsi įtraukių pranešimų apie vadovo lyderio švietime svarbą, pasitikėjimo kultūrą mokymosi pažangai, inovatyvią lyderystę ir jos įtaką ugdymo kokybei, ateities kompetencijų ugdymą, švietimo politikos strategiją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mentorystę, tėvų įsitraukimą ir kt. Pranešimus parengė ir skaitė švietimo lyderiai – ISM rektorius dr. D. Misiūnas, LR Seimo kancleris prof. dr. M. Gelbūda, „Erudito“ licėjaus įkūrėjas direktorius doc. dr. Nerijus Pačėsa bei mokyklų vadovai ISM švietimo lyderystės programos studentai. Įgytas žinias direktorius perduos lopšelio-darželio bendruomenei, o tai mus paskatins pokyčiams ugdymo kokybei gerinti.