Naujienos

2021 m. rugsėjo 13-14 d.

          Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė dalyvavo Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos išbandyme – išorės vertintojų stažuotėje, kuri vyko Panevėžio miesto lopšelyje-darželyje „Aušra“. Jos metu su Nacionalinės švietimo agentūros projekto išorės vertintojomis Rita iš Šiaulių ir Vilma iš Marijampolės išbandė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų išorės vertinimo metodiką“. Ši patirtis suteikė naujų žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos pavaduotoja panaudos taip pat ir asmeniniam augimui bei įstaigos tobulinimui.