Naujienos

DĖL UGDYMO VEIKLOS SUSTABDYMO PASIRENGIMUI 2020-2021 MOKSLO METAMS

2020 m. rugpjūčio 20 d.

        Informuojame, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. lopšelyje-darželyje bus sustabdyta vaikų ugdymo veikla dėl pasirengimo 2020-2021 mokslo metams. Vadovaujantis Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 11.-11.1. punktais, 0,50 Eur mokestis už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų kompetencijoms ugdyti, už šį laikotarpį nebus skaičiuojamas.

         Visų vaikučių laukiame Rugsėjo 1 d.

                                                                                                      Lopšelio-darželio administracija