Naujienos

 

 

Mieli tėveliai ir darbuotojai,

Nuo 2020 m. kovo 6 d. Biržų rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo epidemija (Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-180 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos paskelbimo Biržų rajone“).

Prašome susipažinti su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-179 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros Biržų rajone priemonių plano 2020-2022 m. patvirtinimo“.

Atkreipiame dėmesį į šio plano 3.4., 3.6., 3.7., 3.11. punktus:

3. Gripo ir ŪVKTI profilaktikos ir kontrolės priemonės:

„3.4. Darbuotojams, kuriems pasireiškia gripo arba ŪVKTI simptomai, laikinai vengti sąlyčio su pacientais ar įstaigos globotiniais/ ugdytiniais.“

„3.6. Rekomenduojama neorganizuoti užsiėmimų vaikų ugdymo įstaigose ir kituose organizuotuose kolektyvuose, kuomet gripu arba ŪVKTI serga 20 proc. kolektyvo narių arba vadovaujantis Biržų rajone savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.“

„3.7. Sustiprinti masinio susibūrimo patalpų vėdinimą, valymą, dezinfekciją.“

„3.11. Įpareigoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių, ambulatorijų, poliklinikų), globos namų, viešojo maitinimo įstaigų ir kitų įstaigų atsakingus asmenis užtikrinti gripo ir ŪVKTI prevencinių priemonių vykdymą.“

Profilaktikos priemonės lopšelyje-darželyje:

  • laikomės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
  • vėdiname, valome ir dezinfekuojame patalpas.

Laikydamiesi visų nurodymų kartu – įveiksime bet kokį gripą ir infekcijų epidemiją !

Įsakymas dėl gripo epidemijų paskelbimo

Gripo epidemijų priemonių planas