Naujienos

2023 m. balandžio 27 d.

Lopšelio-darželio „Drugelis“ 9-osios priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai dalyvavo respublikiniame lietuvių liaudies dainų, žaidimų ir šokių festivalyje ,,Žalia rūta 2023″, kurį organizavo Biržų lopšelis-darželis „Genys“. Festivalis, dėl gausos dalyvių, vyko Biržų „Saulės“ gimnazijoje, kuri ne tik su malonumu priėmė, bet dar ir įdomiais, mažiesiems nematytais instrumentais pagrojo. Vaikai susipažino su skudučiais, lumzdeliu, kanklėmis bei grėsmingai skambėjusiais ragais. Beje, jis jau penktą kartą vyksta suburdamas visas Biržų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Festivalį atidarė „Genio“ „Pelėdžiukų“ grupės energingieji šokėjai, sveikino Biržų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė G. Žagarienė, „Saulės“ gimnazijos direktorius M. Skardžius. Atsikvėpti ir po žaidimų pailsėti galimybę suteikė mažoji Luka iš „Rugelio“. Ji visus prajuokino pasakojimu apie tris brolius. O kalbėjo Luka ausiai miela biržietiška tarme. 

Festivalį visi dalyviai pradėjo nuo prisistatymų ir namų darbų, o po to šoko ir žaidė lietuvių liaudies šokį „Lemtetiūdis“, lietuvių liaudies ratelį „Anoj pusėj putino“ ir dzūkų šokį „Tancius“.   Svečiai buvo išlydėti ir rėmėjų dovanomis apdovanoti.