Naujienos

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIS „SĖJAU RŪTĄ“

2021 m. kovo 26 d.

     Ugdant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas, tautinį identitetą, meilę gimtajam kraštui lopšelio-darželio 8-osios ir 9-osios grupių ugdytiniai pasipuošę tautiniais rūbais dalyvavo nuotoliniame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų ir šokių festivalyje „Sėjau rūtą“, kurį organizavo Biržų lopšelis-darželis „Genys“. Vaikus ruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dangyra ir meninio ugdymo mokytoja Rima.