Naujienos

Biržų rajono savivaldybės lopšelis-darželis „Drugelis“ (biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 290534290, buveinė – Žemoji g. 9, Biržai, LT – 41171), skelbia atranką  Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo (specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams) (pareiginės algos koeficientas 4,70), dirbančio ne visą darbo laiką (0,5 etato) pareigoms užimti, pagal neterminuotą darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne mažesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir vienerių metų darbo patirtį.
 2. Gebėti bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką.
 3. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

Privalumai:

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, imlus naujovėms.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Asmeninių privalumų aprašymą (motyvacinį laišką).
 6. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 7. Pažymą patvirtinančią darbo stažą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba  skenuotus el. paštu nuo 2022 m. lapkričio 10 d. iki 2022 m. lapkričio 23 d. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val., pietų pertrauka  nuo 12.00 val. iki 13.00 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ administracijoje.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2022 m. lapkričio 24 d., 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus kabinete. Direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Išsamesnė informacija tel. +370 450 31539, el. p. info@lddrugelis.lt;