“SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2018”

2018 m. balandžio 26 d.

               Darželis įsijungė į Lietuvos sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro nacionalinį renginį, organizuodamas vaikų ir tėvų futbolo varžybas. Dalyvius, susirinkusius Biržų rajono kultūros ir sporto centro salėje, pasveikino darželio direktorė Milda Kazlauskienė ir 3-iosios priešmokyklinio ugdymo grupės šokėjos. Auklėtoja Daiva Greviškienė pakvietė vaikus kartu su tėveliais palenktyniauti linksmosiose estafetėse „Slidininkai”, „Tunelis” ir „Kopėtėlės”. Po to šešiamečiai žaidė futboliuką, pasiskirstę į geltonųjų ir mėlynųjų komandas. Smagios futbolo varžybos vyko ir tarp vaikų tėvelių. Prie jų prisijungė ir tarptautinis savanoris iš Gruzijos Goga Tsaguri. Varžyboms teisėjavo tarptautinis savanoris Alvaro Alonso iš Ispanijos.

              Renginio pabaigoje visi dalyviai pasidabino „medaliais” – riestainiais. Kaip smagu vaikams sportuoti kartu su savo tėveliais !

 

AKCIJA “VALGYK ČESNAKĄ  IR BŪSI SVEIKAS”

2018 m. sausis – vasaris

VAIKO SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS GEBĖJIMŲ UGDYMASIS

2017 m. sausis – gruodis

           2017 m. lopšelyje-darželyje įgyvendinta programa „Vaiko savireguliacijos ir savikontrolės gebėjimų ugdymasis“ finansuota Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

           Balandžio – gruodžio mėn. vyko 4 teminiai edukaciniai praktiniai užsiėmimai: „Judėjimas ir atsipalaidavimas“, „Ką jaučia kitas?“, Triukšmas ir tyla“ ir „Saugau save ir kitus“ su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaiko sveikatos priežiūros specialiste Vytaute Jurgelevičiene. Užsiėmimų metu vaikai įgijo socialinės emocinės kompetencijos gebėjimus: tinkamai reikšti emocijas, nuotaikas ir jausmus, susilaikyti nuo impulsyvaus elgesio, nusiraminti, atsipalaiduoti žaidžiant, vartant knygutes, būti draugiškam kitiems.

            Rugsėjo mėn. įsigyti aštuoni sėdmaišiai „Gėlelė“ ir įrengta poilsio vieta vaikams darželio bibliotekoje.

Konkursas “Sveikuolių sveikuoliai”

2017 m. spalio 17 d. 

              Biržų ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I – etapas. Konkurse dalyvavo Biržų miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių ugdytinių komandos. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.

              Visos komandos nuotaikingai prisistatė. Komandos dalyviai įsijungė į įvairias rungtis: nešė obuolius, dėliojo vaisių dėliones, atsakinėjo į pateiktus klausimus apie sveikatos saugojimą. Išskirtinę rungtį atliko ir komandų kapitonai.  Mūsų darželio komandą sudarė priešmokyklinio amžiaus vaikai – Pijus Bagočiūnas, Ignas Binkis, Gustė Kasakauskaitė, Agnė Klungytė ir Smiltė Gasparėnaitė. Komandą varžyboms rengė auklėtoja Daiva Greviškienė ir dietistė Eglė Budrytė.

Vaikai įgijo naujų žinių apie sveikatą, kaip ją reikia saugoti ir stiprinti, patyrė daug gerų emocijų. Už dalyvavimą visoms komandoms buvo įteiktos  padėkos ir  sveiko maisto krepšeliai.

***

 

PATVIRTINTA

Biržų lopšelio – darželio „Drugelis“

direktoriaus  2017 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. V- 8

 

BIRŽŲ IR PASVALIO RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO „PRIEŠMOKYKLINUKAI ŽAIDŽIA ŠAŠKĖMIS“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biržų lopšelis– darželis „Drugelis“ pagal vaikų sveikatos ugdymo programą „Sveikatos žingsneliai“ 2014-2018 m. organizuoja Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyrą „Priešmokyklinukai žaidžia šaškėmis” (toliau – Turnyras).
 2. Turnyro nuostatai skelbiami internetiniame puslapyje www.lddrugelis.lt. Pasvalio rajono švietimo įstaigoms, kuriose ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai, Turnyro nuostatai išsiunčiami jų el. paštu.

II. TURNYRO TIKSLAS

      3. Populiarinti ir propaguoti šaškių sportą priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse.

III. TURNYRO UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti norą ir gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.
 2. Ugdyti nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti.
 3. Sudominti vaikus šaškių sportu.
 4. Lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį, gebėjimą žaisti pagal supaprastintas šaškių žaidimo taisykles (žr. 1 priedas).
 5. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, gebėjimus greitai ir savarankiškai priimti sprendimą.

IV. DALYVIAI

 1. Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.

V. TURNYRO ORGANIZAVIMO TVARKA

      10.  Turnyras organizuojamas dviem etapais ir įgyvendinamas nuo 2017 m. vasario 10 d. iki 2017 m. kovo 10 d.:

      10.1.  I etapas – susidomėjusios įstaigos apie savo ketinimą dalyvauti Turnyro varžybose praneša el. paštu info@lddrugelis.lt iki vasario 10 d. Turnyro dalyviai  mokosi žaisti šaškėmis ir įstaigose, joms priimtinais būdais, išaiškina po du, geriausiai žaisti išmokusius vaikus (po vieną mergaitę ir berniuką). Iki kovo 6 d. užsiregistravusi įstaiga praneša dviejų žaidėjų vardus ir pavardes el. paštu rcigiene@gmail.com arba telefonu 8 614 76337. Dalyviai paruošia trumpą (iki 3 min.) prisistatymą (skanduotę, eilėraštį, dainelę,  ar pan.).

10.2. II etapas – 2017 m. kovo 10 d. 10 val. Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ organizuojamos Turnyro varžybos.  Varžovai išrenkami burtų keliu. Varžybų trukmė – apie 1 val.

 1.  Varžybų stebėtojai/teisėjai – Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai ir nedalyvaujančių varžybose vaikų tėveliai, tarptautiniai savanoriai.
 2. Pagrindinis vertinimo kriterijus – laimėtų žaidimų skaičius.

VI. APDOVANOJIMAI

     13. Turnyro varžybų nugalėtojai apdovanojami Biržų lopšelio-darželio direktoriaus padėkomis ir organizatorių atminimo dovanėlėmis.

VII. TURNYRO ORGANIZATORIAI

     14. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“, adresas: Žemoji g. 9, 41171 Biržai, tel. (8 450) 31 539.

     15.  Bendradarbiaujančios įstaigos organizuojant Turnyrą: Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba.

     16. Turnyro vadovė – Daiva Greviškienė,  tel. 8 685 76202.

     17. Turnyro koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė, tel. 8 614 76337.

____________________

 

1 priedas

Supaprastintos šaškių žaidimo taisyklės

 • Žaidėjų tikslas šaškėse – nukirsti visas priešininko šaškes, arba sudaryti tokią situaciją, kad priešininkui nebeliktų ėjimų. Jeigu nei vienas žaidėjas to padaryti negali, skelbiamos lygiosios.
 • Šaškės žaidžiamos paeiliui, po vieną ėjimą ant juodos spalvos langelių. Žaidimą pradeda šviesiosios (nustatoma burtais) ir einama tik įstrižai, po vieną langelį (taip vaikšto paprastos šaškės, nevirtusios damomis).
 • Priešininko šaškė nukertama peršokant per ją. Kirtimas yra privalomas ir gali būti atliekamas tiek pirmyn, tiek atgal. Nukirstos šaškės nuimamos nuo lentos.
 • Jei yra keli kirtimo variantai, galima pasirinkti vieną iš jų.
 • Vieno ėjimo metu galimi keli kirtimai, jeigu peršokus šaškę atsiduriama langelyje šalia kitos kertamos šaškės.
 • Iki galinės linijos nuėjusi šaškė pavirsta dama (šaškė apverčiama), kuriai suteikiamos papildomos galios – ji gali vaikščioti daugiau negu po vieną langelį iki pat lentos kraštų tiek prieš kirtimą, tiek po jo. Šaškė gali pavirsti dama ir kirtimo metu, jeigu viename iš kirtimo etapų ji atsiduria ant galinės linijos.

________________

 

 

 AKCIJA “VALGAU ČESNAKĄ IR NESERGU”

2016 M. LAPKRITIS – 2017 M. VASARIS

c1

SVEIKATINIMO AKCIJA DARŽELYJE

2015 m. lapkritis – 2016 m. vasaris

 

            Atsižvelgus į gydytojų rekomendacijas ir vaikučių tėvelių sutikimus darželio priešmokyklinio amžiaus vaikai kartą per savaitę pietų metu valgo duonos riekelę su sviestu ir česnaku. Česnakas – tai daugiau nei natūralus prieskoninis augalas. Ne veltui jį vadina visų daržovių karaliumi. Jis turi didelę įtaką vaiko sveikatos palaikymui. Nuostabus produktas, kuris ne tik gydo peršalimus, bet ir saugo vaiko organizmą nuo įvairių susirgimų, turi antibakterinių savybių.

               Ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo grupėse ant stalų padėtos stiklinaitės su susmulkintu česnaku, kurio skleidžiamas kvapas yra veiksmingas iki 100 dienų ir saugo vaikų sveikatą.

 

 Taip pat ir kiekvienoje grupėje yra ąsotėlis su geriamuoju vandeniu. Vaikai bet kada gali įsipilti ir jo atsigerti. Vanduo yra gyvybės eleksyras, kuris yra būtinas augančio vaiko organizmui, nes darželyje vaikai žaisdami judriuosius žaidimus, sportuodami prakaituoja. Atsigėrus vandens susireguliuoja skysčių pusiausvyra.

             Vaikams gerti vandenį sveika ir naudinga.

 

 

***

 

RYTMETYS “SVEIKI DANTUKAI”

2015 m. spalio 20 d.

 

           Pas 5 – 6 metų vaikus į darželį atvyko odontologė Justė Armalaitė ir jos asistentė Renata Ragauskienė. Jos papasakojo kaip reikia prižiūrėti dantukus, kad būtų sveiki, mokė juos taisyklingai valyti. Kiekvienam vaikui padovanojo po dantų šepetėlį.

          Visi kartu žiūrėjo ir aptarė filmuką “Bakteriukas ir Ėduoniukas”. Gydytoja pakvietė visus drąsiai ateiti ir pasitikrinti savo dantukus. Vaikai pasižadėjo valyti dantukus kiekvieną rytą ir vakarą.

           Vaikai atsidėkodami padainavo smagią ir linksmą “Dantukų dainelę”.

 

  Vaikučiai pažadą įvykdė, kiekvieną dieną po pusryčių išsivalo dantukus ir išsiskalauja burnytę. 

 

 

***

  Biržų lopšelis-darželis “Drugelis” pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla ir nuo 2014 m. sausio 2 d. įgyvendina sveikatos stiprinimo programą “Sveikatos žingsneliai” 2014-2018 m.

PROGRAMOS PRIORITETAS – nuo mažens vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas, siekiant tapti įpročiais.

TIKSLAS – visų lopšelio-darželio bendruomenės pozityvaus požiūrio į sveikatos stiprinimą ugdymas, padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas bei sukuriant palankią psichosocialinę ir fizinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

 • 1. Sudaryti fiziškai ir psichologiškai saugią, kiekvieno vaiko poreikius atitinkančią aplinką;
 • 2. Visiems vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų teikti korekcinę pagalbą;
 • 3. Didinti tėvų ir pedagogų vaidmenį, ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • 4. Tobulinti lopšelio-darželio bendruomenės narių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetenciją ir dalintis gerąja darbo patirtimi;
 • 5. Įvairiomis vaikams prieinamomis priemonėmis ugdyti jų visuminę sveikatos sampratą, sveikos mitybos, asmens higienos, fizinio aktyvumo, ligų prevencijos, saugaus elgesio srityse;
 • 6. Kaupti metodinę medžiagą, priemones sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklai organizuoti.