2018 m. gruodžio 5 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertino lopšelio-darželio “Drugelis” komandos parengtą Sveikatos stiprinimo programą 2019-2023 m. “Sveikatos želmenėliai” ir priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimą 5 metams.

***

SUSITIKIMAS SU BOKSO TRENERIU

2020 m. sausio 22 d.

            Darželio sporto salėje 4-osios, 3-iosios ir 8-osios grupių ugdytiniai susitiko su Biržų bokso klubo „Terminator“ įkūrėju, bokso treneriu Virgilijumi Stapulioniu. Treneris papasakojo vaikams kokia sporto šaka yra boksas, kad geriausia pradėti užsiimti šia sporto šaka nuo 7 metų ir svarbiausia, kad boksuotis – tai nereiškia muštis. Treniruočių metu atliekami pratimai pagerina koordinaciją, vikrumą, fizinį pasiruošimą ir sveikatą. Kartu su mažaisiais atliko mankštą, mokė juos kaip užimti pradinę bokso padėtį. Smagiausia vaikams buvo išbandyti bokso pirštines. 

 

                                     PATVIRTINTA

                                                                            Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“

                                                                         direktoriaus 2019 m. spalio 15 d.

                                                  įsakymu Nr. V – 97

BIRŽŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DRUGELIS“

6-OSIOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PROJEKTAS

KAI RANKYTĖS ŠVARIOS – ŠYPSOSI VEIDELIS“

TIKSLAS:

Formuoti 2-3 metų amžiaus vaikų sveikatai saugoti ir stiprinti būtinus įpročius.

UŽDAVINIAI:

1. Supažindinti su asmeninei higienai reikalingais daiktais (šukomis, nosine, muilu, rankšluosčiu, dantų pasta).

2. Ugdyti(s) kūno švaros ir tvarkos įpročius mokant darželyje savarankiškai naudotis asmens higienos priemonėmis (muilu, nosine, rankšluosčiu) ir tualetu.

3. Mokyti(s) savarankiškai nusirengti ir apsirengti, tvarkingai sudėti drabužėlius ant kėdės, į savo asmeninę daiktų spintelę.

4. Mokyti(s) paimti ir taisyklingai laikyti stalo įrankius (šaukštą, šaukštelį), stengtis valgyti tvarkingai, gerti iš puoduko, naudotis servetėle.

5. Ugdyti(s) įprotį gražiai elgtis prie stalo (pasakyti „ačiū“).

DALYVIAI: 6-osios grupės vaikai, tėvai (globėjai), ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistas.

TRUKMĖ: Nuo 2019 m. spalio 18 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d.

2-3 METŲ VAIKŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

MĖNUO VEIKLOS FORMOS IR IDĖJOS VAIKŲ VEIKLAI VAIKŲ PASIEKIMAI
Spalio 18 d. Mokomasis filmukas vaikams „Higiena“.

Susipažinimas su asmens higienos priemonėmis (muilas, šukos, servetėlės ir rankšluostis).

Atpažįsta ir parodo asmens higienos priemones, pasako jų paskirtį. Bando šukuoti mokytoją ir draugus.
Spalio 25 d. Išklausys V. Griciūtės eilėraštį „Nusiprausiu“. Praktinė veikla „Rankyčių maudynės“ – rankų plovimas, veido prausimasis.

Individualūs pokalbiai su tėveliais apie vaikų asmens higieną.

Atmintinė tėveliams apie vaikų asmens higieną.

Atsiraito rankoves, muiluojasi ir plaunasi rankas, prausiasi veidą bet kaip. Susiranda savo rankšluostį, nusišluosto.
Lapkričio 8 d. Žaidimas „Mes – vaikučiai gražūs“. Mokytis naudotis servetėle, šukomis. Pastebi, kad reikia valyti nosį, išsiima iš pakelio servetėlę, panaudoja ir išmeta į šiukšlių dėžę. Atsineša savo šukas, plaukus šukuojasi savarankiškai.
Lapkričio 15 d. Žaidimas „Paslaptis“. Naudojimasis tualetu.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas padės išmokti naudotis tualetu, tualetiniu popieriumi.

Savarankiškai nueina į tualetą, bando teisingai naudotis tualetiniu popieriumi, nuleidžia vandenį. Žino, kur mergaičių, kur berniukų tualetas pagal ženklus.
Lapkričio 22 d. Žaidimas „Mano spinta“. Rūbų ir avalynės priežiūra.

Namų užduoties aptarimas. Tėvų atneštų nuotraukų žiūrėjimas, komentavimas.

Susiranda savo spintelę, nusivelka atsegtus rūbelius, nusimauna atrištus batus.

Žiūri nuotraukas ir pasako kaip namie tvarko savo rūbelius.

Lapkričio 29 d. Žaidimas „Veidrodžių karalystė“- apžiūrės savo dantukus veidrodyje. Dantukų priežiūra. Susipažįsta su dantų šepetėliu, dantų pasta, jų naudojimu. Bando valytis dantukus.
Gruodžio 6 d. Žaidimas „Svečiuose pas lėlę Kotryną“. Elgesys prie stalo.

Namų užduoties aptarimas. Tėvų atneštų nuotraukų žiūrėjimas ir komentavimas.

Randa savo vietą prie stalo, paima ir laiko taisyklingai šaukštą ir šaukštelį. Stengiasi valgyti tvarkingai, atsistojus pristumia kėdutę. Pasako ačiū.

Žiūri nuotraukas ir pasako draugams kaip valgo namie (kaip laiko šaukštą ir pan.).

Gruodžio 9 d. Pokalbis – praktinė veikla tema “Kai rankytės švarios – šypsosi veidelis“ sveikatos priežiūros kabinete. Mokysis suprasti kada ir kodėl vaikams reikia plautis rankas.

Namų užduoties aptarimas. Tėvelių atneštų nuotraukų žiūrėjimas ir komentavimas.

Vaikai atsako į klausimus: Kodėl reikia plautis rankas?

Kada reikia plautis rankas?

Žiūri nuotraukas ir pasako ką daro: plaunasi rankas (su kuo plaunasi rankas, kas padeda).

Gruodžio 20 d. Svečiuose kiškis Baltaausis.

Žaidimas – pramoga „Stebuklingas maišelis“ – trauks daiktus ir prisimins jų paskirtį (muilas, šukos, vienkartinė nosinė). Spalvins rankų trafaretus, prisimins ko išmoko.

Vaikai parodo:

– savo rankšluostį;

– kaip reikia plautis rankas;

– pavadina muilą, šukas, servetėlę;

– pavalgydina su šaukštu ir šaukšteliu lėlę.

Tėvų (globėjų), sveikatos priežiūros specialisto idėjos, pagalba, dalyvavimas projekte:

1. Pokalbis – praktinė veikla 2019-12-09 (su sveikatos priežiūros specialistu);

2. Namų užduotys: kartu su tėvų pagalba teisingai plautis rankas, tvarkingai susidėti rūbelius ant kėdės, taisyklingai rankoje laikyti šaukštą, šaukštelį.

3. Nuotraukas su vaikų veikla siųsti mokytojai el. paštu vligita@gmail.com; arba per Mesenger programėlę.

Projektą parengė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ligita Vitartienė

***

AKCIJA „VALGAU ČESNAKĄ – ESU SVEIKAS“

2019 m. spalio mėn. – 2020 m. kovo mėn.

             Artėjant šaltajam sezonui ir, kad vaikučiai būtų sveiki, imuniteto stiprinimui 3-ios, 4-os ir 8-os grupių (4-6 metų) vaikams kiekvieną antradienį prieš pietus patiekiama duonos riekelė su sviestu ir česnaku. 

 

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖS „ŽINGSNIUOKIME KARTU“

RENGINIAI

2019 m. rugsėjo 16 d.

              Pasiruošimas Judumo savaitei ir priešmokyklinukų žygis pėsčiomis į B. Dauguviečio parką.

2019 m. rugsėjo 17 d.

           „Širvėnos metrai“ – vaikų (5-6 m.) ir lopšelio-darželio bendruomenės atstovų bėgimas 30 m pėsčiųjų ir dviračių taku prie Širvėnos ežero. 3-iosios, 4-osios ir 8-osios grupių vaikų išvyka į žaidimų aikštelę.

2019 m. rugsėjo 18 d.

               Dviračių ir paspirtukų varžybos vyko lopšelio-darželio kieme, dalyviai (2-5 m.) vaikai ir darželio darbuotojai.  Aukštaitijos krepšinio mokyklos treneris Lukas darželio sporto salėje pravedė krepšinio treniruotę.

2019 m. rugsėjo 19 d.

              „Judrus koridorius“ – visą savaitę, vaikai eidami per lopšelio-darželio koridorius, atliko įvairias sportines užduotis. Vyko varžybos „Futboliukas“ (5-6 m.) vaikams, jų tėveliams ir darbuotojams.

2019 m. rugsėjo 20 d.

                Europos judumo savaitė baigėsi orientacinėmis varžybomis. O Smagiai parungtyniavus, labai gardūs obuoliai iš mokytojos Dovilės sodo…

                Ačiū renginio kuratoriai Daivai, visoms mokytojoms, jų padėjėjoms už linksmą, įdomią ir pilną staigmenų edukacinę savaitę vaikams !

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                 Biržų lopšelio-darželio „Drugelis”

                                                                                                                                 direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d.

                                                                                                                                 įsakymu Nr. V – 76

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS”

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖS „ŽINGSNIUOKIME KARTU“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų lopšelis-darželis „Drugelis” organizuoja vaikų, tėvelių ir darbuotojų Europos judumo savaitę „Žingsniuokime kartu“ (toliau – renginiai).

2. Renginių nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, jo organizavimą ir eigą. Šie nuostatai skelbiami www.lddrugelis.lt internetiniame puslapyje.

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Renginių tikslas:

3.1. Skleisti informaciją ir aktyviai įsijungti į 2019 m. Europos judumo savaitę „Žingsniuokime kartu“.

4. Uždaviniai:

4.1. Lopšelyje-darželyje organizuoti įvairius judėjimo renginius.

4.2. Skatinti 2-6 m. amžiaus vaikus važiuoti paspirtukais, balansiniais dviratukais, triračiais ir dviratukais.

4.3. Į Europos judumo savaitės renginius įtraukti lopšelio-darželio bendruomenės narius, vaikų tėvus.

III SKYRIUS

DALYVAVIMO SĄLYGOS

5. Dalyviai: Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2-6 m. vaikai, bendruomenės nariai, kviestiniai svečiai.

6. Renginiai vyks 2019 m. rugsėjo 16 – 20 d. 10.00 val.

Dauguma renginių vyks lopšelio-darželio „Drugelis“ kiemo teritorijoje, pėsčiųjų ir dviračių take prie Širvėnos ežero ir B. Dauguviečio parke.

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Pasiruošimas renginiams:

7.1. 2019 m. rugsėjo 9 – 13 d. grupėse bus vykdomi pokalbiai sportine tematika, prisimins kokią naudą duoda mankšta, žaidimai. Mokytojos su vaikais kurs su sportu susijusius darbelius.

8. Renginių eiga:

8.1. 2019 m. rugsėjo 16 – 20 d. vyks akcijos:

8.1.1. „Į darželį su paspirtuku ar dviračiu“ – kiekvieną rytą vaikai ir tėveliai bus kviečiami atvykti dviratukais, triratukais ir paspirtukais.

8.1.2. „Gerai jaučiuosi – nes mankštinuosi“ – vaikai visus metus darys mankštą darželio kieme ar salėje.

8.1.3. „Drugelio ratukai“ – vaikai ir tėveliai atėję į darželį, visą savaitę prieš eidami į grupę, bėgs ratukus apie darželį.

8.1.4. „Judrus koridorius“ – visą savaitę, vaikai eidami per darželio koridorius, atliks įvairias sportines užduotis.

8.1.5. 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienį) – žygis pėsčiomis į B. Dauguviečio parką, vaikai atliks įvairias judrias užduotis.

8.1.6. 2019 m. rugsėjo 17 d. (antradienį) – „Širvėnos metrai“ – vaikai (5-6 m.) ir bendruomenės atstovai bėgs 30 m pėsčiųjų ir dviračių taku prie Širvėnos ežero.

8.1.7. 2019 m. rugsėjo 18 d. (trečiadienį) – dviračių ir paspirtukų varžybos darželio kieme, dalyviai (2-5 m.) vaikai ir darželio darbuotojai.

8.1.8. 2019 m. rugsėjo 19 d. (ketvirtadienį) – „Linksmosios estafetės“ vaikams ir suaugusiems; varžybos „Futboliukas“ (5-6 m.) vaikams, jų tėveliams ir darbuotojams.

8.1.9. 2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienį) – „Orientacinės varžybos“ darželio kieme (2-6 m.) vaikams.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Varžybų koordinatorė: Daiva Greviškienė, Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, tel. +370 685 76202, el. p. info@lddrugelis.lt;

***

TARPTAUTINIS ŠAŠKIŲ TURNYRAS „PRIEŠMOKYKLINUKAI ŽAIDŽIA ŠAŠKĖMIS“

2019 m. balandžio 18 d.

             Lopšelio-darželio salėje vyko penktą kartą organizuotas šaškių turnyras „Priešmokyklinukai žaidžia šaškėmis”. Į varžybas atvyko Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir svečiai iš Pasvalio. Turnyro vyriausias teisėjas Raimondas Palilionis – Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentas. Varžovai buvo išrinkti burtų keliu. Vaikai draugiškai varžėsi, lavino loginį mąstymą, dėmesį, mokėjo ne tik laimėti, bet ir pralaimėti. Varžybas stebėjo nedalyvaujančių varžybose vaikų tėveliai ir darželio darbuotojai. 

             Sveikiname I vietą tarp mergaičių užėmusią lopšelio-darželio ugdytinę Urtę. Jai įteiktas diplomas ir „aukso“ medalis. Edvinas, Andrėja ir Nojus apdovanoti direktoriaus padėkomis. Visi dalyviai gavo LR Seimo nario V. Rinkevičiaus dovanėles ir UAB „Biržų duona” prizus. Ačiū visiems dalyviams, rėmėjams, mokytojams ir teisėjams. 

 

                                                                                                  PATVIRTINTA

Biržų lopšelio–darželio „Drugelis“

direktoriaus 2019 m. vasario 14 d.

                                                                                                         įsakymu Nr. V – 23

                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                               Biržų švietimo pagalbos tarnybos

                                                                                                                                direktoriaus 2019 m. vasario 15 d.

                                                                                                         įsakymu Nr. V – 36

TARPTAUTINIO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO „PRIEŠMOKYKLINUKAI ŽAIDŽIA ŠAŠKĖMIS“ NUOSTATAI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“ pagal sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos žingsneliai“ 2019-2023 m. organizuoja tradicinį tarptautinį priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyrą „Priešmokyklinukai žaidžia šaškėmis” (toliau – Turnyras).

2. Turnyro nuostatai skelbiami internetiniame puslapyje: www.lddrugelis.lt

II. SKYRIUS

TURNYRO TIKSLAS

3. Populiarinti ir propaguoti šaškių sportą priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse.

III. SKYRIUS

TURNYRO UŽDAVINIAI

4. Sudominti vaikus šaškių sportu.

5. Ugdyti nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti.

6. Lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį, gebėjimą žaisti pagal supaprastintas šaškių žaidimo taisykles (žr. 1 priedas).

7. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, gebėjimus greitai ir savarankiškai priimti sprendimą.

IV. SKYRIUS

DALYVIAI

8. Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurinės mokyklos priešmokyklinio skyriaus vaikai.

V. SKYRIUS

TURNYRO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Turnyras organizuojamas dviem etapais ir įgyvendinamas nuo 2019 m. vasario 18 d. iki 2019 m. balandžio 18 d.:

9.1. I etapas – susidomėjusios įstaigos užsiregistruoja iki 2019 m. kovo 18 d. el. paštu info@lddrugelis.lt. Turnyro dalyviai mokosi žaisti šaškėmis ir įstaigose, joms priimtinais būdais, išaiškina po du, geriausiai žaisti išmokusius vaikus (po vieną mergaitę ir berniuką). Užsiregistravusi įstaiga iki 2019 m. balandžio 11 d. praneša dviejų žaidėjų vardus ir pavardes el. paštu info@lddrugelis.lt Dalyviai paruošia trumpą (iki 3 min.) prisistatymą (skanduotę, eilėraštį, dainelę ar pan.).

9.2. II etapas 2019 m. balandžio 18 d. 9.30 val. Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ organizuojamos Turnyro varžybos. Varžovai išrenkami burtų keliu. Varžybų trukmė – apie 2 val.

10. Varžybų stebėtojai/teisėjai – nedalyvaujančių varžybose vaikų tėveliai. Vyriausias varžybų teisėjas – Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovas.

11. Pagrindinis vertinimo kriterijus – laimėtų žaidimų skaičius.

VI. SKYRIUS

TURNYRO ORGANIZATORIAI

13. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“, adresas: Žemoji g. 9, 41171 Biržai, tel. (8 450) 31539.

14. Bendradarbiaujančios įstaigos organizuojant Turnyrą – Biržų rajono švietimo pagalbos tarnyba, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras.

15. Turnyro vadovė – Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

16. Turnyro koordinatorė – Daiva Greviškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. +370 685 76202.

VII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Turnyro varžybų nugalėtojai apdovanojami Biržų lopšelio-darželio direktoriaus padėkomis ir organizatorių atminimo dovanėlėmis.

18. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, parengę vaikus Turnyrui, gaus Biržų rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymas.

1 priedas

Supaprastintos šaškių žaidimo taisyklės

 • Žaidėjų tikslas šaškėse – nukirsti visas priešininko šaškes, arba sudaryti tokią situaciją, kad priešininkui nebeliktų ėjimų. Jeigu nei vienas žaidėjas to padaryti negali, skelbiamos lygiosios.

 • Šaškės žaidžiamos paeiliui, po vieną ėjimą ant juodos spalvos langelių. Žaidimą pradeda šviesiosios (nustatoma burtais) ir einama tik įstrižai, po vieną langelį (taip vaikšto paprastos šaškės, nevirtusios damomis).

 • Priešininko šaškė nukertama peršokant per ją. Kirtimas yra privalomas ir gali būti atliekamas tiek pirmyn, tiek atgal. Nukirstos šaškės nuimamos nuo lentos.

 • Jei yra keli kirtimo variantai, galima pasirinkti vieną iš jų.

 • Vieno ėjimo metu galimi keli kirtimai, jeigu peršokus šaškę atsiduriama langelyje šalia kitos kertamos šaškės.

 • Iki galinės linijos nuėjusi šaškė pavirsta dama (šaškė apverčiama), kuriai suteikiamos papildomos galios – ji gali vaikščioti daugiau negu po vieną langelį iki pat lentos kraštų tiek prieš kirtimą, tiek po jo. Šaškė gali pavirsti dama ir kirtimo metu, jeigu viename iš kirtimo etapų ji atsiduria ant galinės linijos.

________________

***

AKCIJA “VALGYK ČESNAKĄ  IR BŪSI SVEIKAS”

2019 m. sausio 15 d.

“SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2018”

2018 m. balandžio 26 d.

              Darželis įsijungė į Lietuvos sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro nacionalinį renginį, organizuodamas vaikų ir tėvų futbolo varžybas. Dalyvius, susirinkusius Biržų rajono kultūros ir sporto centro salėje, pasveikino darželio direktorė Milda Kazlauskienė ir 3-iosios priešmokyklinio ugdymo grupės šokėjos. Auklėtoja Daiva Greviškienė pakvietė vaikus kartu su tėveliais palenktyniauti linksmosiose estafetėse „Slidininkai”, „Tunelis” ir „Kopėtėlės”. Po to šešiamečiai žaidė futboliuką, pasiskirstę į geltonųjų ir mėlynųjų komandas. Smagios futbolo varžybos vyko ir tarp vaikų tėvelių. Prie jų prisijungė ir tarptautinis savanoris iš Gruzijos Goga Tsaguri. Varžyboms teisėjavo tarptautinis savanoris Alvaro Alonso iš Ispanijos.

              Renginio pabaigoje visi dalyviai pasidabino „medaliais” – riestainiais. Kaip smagu vaikams sportuoti kartu su savo tėveliais !

 

AKCIJA “VALGYK ČESNAKĄ  IR BŪSI SVEIKAS”

2018 m. sausis – vasaris

VAIKO SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS GEBĖJIMŲ UGDYMASIS

2017 m. sausis – gruodis

           2017 m. lopšelyje-darželyje įgyvendinta programa „Vaiko savireguliacijos ir savikontrolės gebėjimų ugdymasis“ finansuota Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

           Balandžio – gruodžio mėn. vyko 4 teminiai edukaciniai praktiniai užsiėmimai: „Judėjimas ir atsipalaidavimas“, „Ką jaučia kitas?“, Triukšmas ir tyla“ ir „Saugau save ir kitus“ su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaiko sveikatos priežiūros specialiste Vytaute Jurgelevičiene. Užsiėmimų metu vaikai įgijo socialinės emocinės kompetencijos gebėjimus: tinkamai reikšti emocijas, nuotaikas ir jausmus, susilaikyti nuo impulsyvaus elgesio, nusiraminti, atsipalaiduoti žaidžiant, vartant knygutes, būti draugiškam kitiems.

            Rugsėjo mėn. įsigyti aštuoni sėdmaišiai „Gėlelė“ ir įrengta poilsio vieta vaikams darželio bibliotekoje.

Konkursas “Sveikuolių sveikuoliai”

2017 m. spalio 17 d. 

           Biržų ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I – etapas. Konkurse dalyvavo Biržų miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių ugdytinių komandos. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.

          Visos komandos nuotaikingai prisistatė. Komandos dalyviai įsijungė į įvairias rungtis: nešė obuolius, dėliojo vaisių dėliones, atsakinėjo į pateiktus klausimus apie sveikatos saugojimą. Išskirtinę rungtį atliko ir komandų kapitonai.  Mūsų darželio komandą sudarė priešmokyklinio amžiaus vaikai – Pijus Bagočiūnas, Ignas Binkis, Gustė Kasakauskaitė, Agnė Klungytė ir Smiltė Gasparėnaitė. Komandą varžyboms rengė auklėtoja Daiva Greviškienė ir dietistė Eglė Budrytė.

            Vaikai įgijo naujų žinių apie sveikatą, kaip ją reikia saugoti ir stiprinti, patyrė daug gerų emocijų. Už dalyvavimą visoms komandoms buvo įteiktos  padėkos ir  sveiko maisto krepšeliai.

***

PATVIRTINTA

Biržų lopšelio – darželio „Drugelis“

direktoriaus  2017 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. V- 8

 

BIRŽŲ IR PASVALIO RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRO „PRIEŠMOKYKLINUKAI ŽAIDŽIA ŠAŠKĖMIS“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biržų lopšelis– darželis „Drugelis“ pagal vaikų sveikatos ugdymo programą „Sveikatos žingsneliai“ 2014-2018 m. organizuoja Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyrą „Priešmokyklinukai žaidžia šaškėmis” (toliau – Turnyras).
 2. Turnyro nuostatai skelbiami internetiniame puslapyje www.lddrugelis.lt. Pasvalio rajono švietimo įstaigoms, kuriose ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai, Turnyro nuostatai išsiunčiami jų el. paštu.

II. TURNYRO TIKSLAS

      3. Populiarinti ir propaguoti šaškių sportą priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse.

III. TURNYRO UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti norą ir gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.
 2. Ugdyti nuostatą draugiškai varžytis, mokėti ne tik laimėti, bet ir pralaimėti.
 3. Sudominti vaikus šaškių sportu.
 4. Lavinti vaikų loginį mąstymą, dėmesį, gebėjimą žaisti pagal supaprastintas šaškių žaidimo taisykles (žr. 1 priedas).
 5. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi, gebėjimus greitai ir savarankiškai priimti sprendimą.

IV. DALYVIAI

 1. Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.

V. TURNYRO ORGANIZAVIMO TVARKA

      10.  Turnyras organizuojamas dviem etapais ir įgyvendinamas nuo 2017 m. vasario 10 d. iki 2017 m. kovo 10 d.:

    10.1.  I etapas – susidomėjusios įstaigos apie savo ketinimą dalyvauti Turnyro varžybose praneša el. paštu info@lddrugelis.lt iki vasario 10 d. Turnyro dalyviai  mokosi žaisti šaškėmis ir įstaigose, joms priimtinais būdais, išaiškina po du, geriausiai žaisti išmokusius vaikus (po vieną mergaitę ir berniuką). Iki kovo 6 d. užsiregistravusi įstaiga praneša dviejų žaidėjų vardus ir pavardes el. paštu rcigiene@gmail.com arba telefonu 8 614 76337. Dalyviai paruošia trumpą (iki 3 min.) prisistatymą (skanduotę, eilėraštį, dainelę,  ar pan.).

     10.2. II etapas – 2017 m. kovo 10 d. 10 val. Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ organizuojamos Turnyro varžybos.  Varžovai išrenkami burtų keliu. Varžybų trukmė – apie 1 val.

 1.  Varžybų stebėtojai/teisėjai – Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai ir nedalyvaujančių varžybose vaikų tėveliai, tarptautiniai savanoriai.
 2. Pagrindinis vertinimo kriterijus – laimėtų žaidimų skaičius.

VI. APDOVANOJIMAI

     13. Turnyro varžybų nugalėtojai apdovanojami Biržų lopšelio-darželio direktoriaus padėkomis ir organizatorių atminimo dovanėlėmis.

VII. TURNYRO ORGANIZATORIAI

     14. Biržų lopšelis–darželis „Drugelis“, adresas: Žemoji g. 9, 41171 Biržai, tel. (8 450) 31 539.

     15.  Bendradarbiaujančios įstaigos organizuojant Turnyrą: Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba.

     16. Turnyro vadovė – Daiva Greviškienė,  tel. 8 685 76202.

     17. Turnyro koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Čigienė, tel. 8 614 76337.

____________________

1 priedas

Supaprastintos šaškių žaidimo taisyklės

 • Žaidėjų tikslas šaškėse – nukirsti visas priešininko šaškes, arba sudaryti tokią situaciją, kad priešininkui nebeliktų ėjimų. Jeigu nei vienas žaidėjas to padaryti negali, skelbiamos lygiosios.
 • Šaškės žaidžiamos paeiliui, po vieną ėjimą ant juodos spalvos langelių. Žaidimą pradeda šviesiosios (nustatoma burtais) ir einama tik įstrižai, po vieną langelį (taip vaikšto paprastos šaškės, nevirtusios damomis).
 • Priešininko šaškė nukertama peršokant per ją. Kirtimas yra privalomas ir gali būti atliekamas tiek pirmyn, tiek atgal. Nukirstos šaškės nuimamos nuo lentos.
 • Jei yra keli kirtimo variantai, galima pasirinkti vieną iš jų.
 • Vieno ėjimo metu galimi keli kirtimai, jeigu peršokus šaškę atsiduriama langelyje šalia kitos kertamos šaškės.
 • Iki galinės linijos nuėjusi šaškė pavirsta dama (šaškė apverčiama), kuriai suteikiamos papildomos galios – ji gali vaikščioti daugiau negu po vieną langelį iki pat lentos kraštų tiek prieš kirtimą, tiek po jo. Šaškė gali pavirsti dama ir kirtimo metu, jeigu viename iš kirtimo etapų ji atsiduria ant galinės linijos.

________________

 AKCIJA “VALGAU ČESNAKĄ IR NESERGU”

2016 M. LAPKRITIS – 2017 M. VASARIS

c1

SVEIKATINIMO AKCIJA DARŽELYJE

2015 m. lapkritis – 2016 m. vasaris

          Atsižvelgus į gydytojų rekomendacijas ir vaikučių tėvelių sutikimus darželio priešmokyklinio amžiaus vaikai kartą per savaitę pietų metu valgo duonos riekelę su sviestu ir česnaku. Česnakas – tai daugiau nei natūralus prieskoninis augalas. Ne veltui jį vadina visų daržovių karaliumi. Jis turi didelę įtaką vaiko sveikatos palaikymui. Nuostabus produktas, kuris ne tik gydo peršalimus, bet ir saugo vaiko organizmą nuo įvairių susirgimų, turi antibakterinių savybių.

          Ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo grupėse ant stalų padėtos stiklinaitės su susmulkintu česnaku, kurio skleidžiamas kvapas yra veiksmingas iki 100 dienų ir saugo vaikų sveikatą.  Taip pat ir kiekvienoje grupėje yra ąsotėlis su geriamuoju vandeniu. Vaikai bet kada gali įsipilti ir jo atsigerti. Vanduo yra gyvybės eleksyras, kuris yra būtinas augančio vaiko organizmui, nes darželyje vaikai žaisdami judriuosius žaidimus, sportuodami prakaituoja. Atsigėrus vandens susireguliuoja skysčių pusiausvyra.  Vaikams gerti vandenį sveika ir naudinga.

***

RYTMETYS “SVEIKI DANTUKAI”

2015 m. spalio 20 d.

           Pas 5 – 6 metų vaikus į darželį atvyko odontologė Justė Armalaitė ir jos asistentė Renata Ragauskienė. Jos papasakojo kaip reikia prižiūrėti dantukus, kad būtų sveiki, mokė juos taisyklingai valyti. Kiekvienam vaikui padovanojo po dantų šepetėlį.

          Visi kartu žiūrėjo ir aptarė filmuką “Bakteriukas ir Ėduoniukas”. Gydytoja pakvietė visus drąsiai ateiti ir pasitikrinti savo dantukus. Vaikai pasižadėjo valyti dantukus kiekvieną rytą ir vakarą.

          Vaikai atsidėkodami padainavo smagią ir linksmą “Dantukų dainelę”.

          Vaikučiai pažadą įvykdė, kiekvieną dieną po pusryčių išsivalo dantukus ir išsiskalauja burnytę. 

***

  Biržų lopšelis-darželis “Drugelis” pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla ir nuo 2014 m. sausio 2 d. įgyvendina sveikatos stiprinimo programą “Sveikatos žingsneliai” 2014-2018 m.

PROGRAMOS PRIORITETAS – nuo mažens vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas, siekiant tapti įpročiais.

TIKSLAS – visų lopšelio-darželio bendruomenės pozityvaus požiūrio į sveikatos stiprinimą ugdymas, padedant vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas bei sukuriant palankią psichosocialinę ir fizinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

 • 1. Sudaryti fiziškai ir psichologiškai saugią, kiekvieno vaiko poreikius atitinkančią aplinką;
 • 2. Visiems vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų teikti korekcinę pagalbą;
 • 3. Didinti tėvų ir pedagogų vaidmenį, ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • 4. Tobulinti lopšelio-darželio bendruomenės narių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetenciją ir dalintis gerąja darbo patirtimi;
 • 5. Įvairiomis vaikams prieinamomis priemonėmis ugdyti jų visuminę sveikatos sampratą, sveikos mitybos, asmens higienos, fizinio aktyvumo, ligų prevencijos, saugaus elgesio srityse;
 • 6. Kaupti metodinę medžiagą, priemones sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklai organizuoti.