Naujienos

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Dėl švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo lopšelyje-darželyje nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMAS NR. V-2592 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ “ PAKEITIMO 

Sprendimas 2020-11-11 NR. V-2592

Informacija tėveliams

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“

Nutarimas Nr. 1226