Pedagoginiai darbuotojai  

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Mokslo baigimo pažymėjimas Pedagoginis stažas
Milda Kazlauskienė direktorė III vadybinė aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas 42
Ramunė Čigienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas; Šiaulių universitetas 26
Dovilė Tuomenienė auklėtoja koleginis Panevėžio kolegija 1
Daiva Greviškienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas 30
Irena Unglinikienė auklėtoja aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 13
Vida Rindzevičienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 31
Dalia Andželienė auklėtoja aukštesnysis Panevėžio aukštesnioji pedagogikos mokykla 1
Aušra Patkauskienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Klaipėdos pedagoginė mokykla 33
Renata Čenkuvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis Marijampolės pedagoginė mokykla 28
Inga Česiūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 29
Romutė Klepeckienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 29
Genovaitė Balčiūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 41
Antonija Jasiūnienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Kapsuko pedagoginė mokykla 33
Rima Užtupienė meninio ugdymo pedagogė vyresnioji muzikos mokytoja aukštasis Šiaulių universitetas 27
Laura Budrienė logopedė aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 11
Oksana Cimnickaitė socialinė pedagogė vyresnioji socialinė pedagogė aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 18
Ligita Vitartienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio pedagoginė mokykla 10
Aušra Kliaugienė auklėtoja I kurso studentė Lietuvos edukologijos universitetas