Pedagoginiai darbuotojai  

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Mokslo baigimo pažymėjimas Pedagoginis stažas
Milda Kazlauskienė direktorė III vadybinė aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas 41
Ramunė Čigienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas; Šiaulių universitetas 25
Dovilė Tuomenienė auklėtoja koleginis Panevėžio kolegija
Daiva Greviškienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja aukštasis ŠPI Klaipėdos ikimok.aukl.fakultetas 29
Irena Unglinikienė auklėtoja aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 12
Vida Rindzevičienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 30
Dalia Andželienė auklėtoja aukštesnysis Panevėžio aukštesnioji pedagogikos mokykla
Aušra Patkauskienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Klaipėdos pedagoginė mokykla 32
Renata Čenkuvienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis Marijampolės pedagoginė mokykla 27
Inga Česiūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 28
Romutė Klepeckienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 28
Genovaitė Balčiūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja spec. vidurinis J. Švedo pedagoginė mokykla 40
Antonija Jasiūnienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Kapsuko pedagoginė mokykla 32
Rima Užtupienė meninio ugdymo pedagogė vyresnioji muzikos mokytoja aukštasis Šiaulių universitetas 27
Laura Budrienė logopedė aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 10
Oksana Cimnickaitė socialinė pedagogė vyresnioji socialinė pedagogė aukštasis universitetinis Šiaulių universitetas 18
Ligita Vitartienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis Panevėžio pedagoginė mokykla 8
Aušra Kliaugienė auklėtoja I kurso studentė Lietuvos edukologijos universitetas